LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Dzīvokļu pārvalde

Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Mārīte Javorska 67012511 802 Pārvaldes priekšniece
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa
Sandra Zamure 67037142 812 Nodaļas vadītāja
Indra Seile 67012497 811 Galvenā speciāliste - eksperte
Baiba Zumente 67012912 811 Galvenā speciāliste
Aija Amoliņa 67012991 806 Galvenā speciāliste
Olga Cērpa 67012512 811 Galvenā speciāliste
Madara Kurzemniece 67105832 807 Galvenā speciāliste
Aiva Amoliņa 67012991 806 Galvenā speciāliste
Raisa Paleja 67012145 806 Galvenā speciāliste
Protokolu nodaļa
Baiba Krastiņa 67012504 819 Nodaļas vadītāja
Poļina Ļeškoviča 67012503 819 Galvenā speciāliste
Elvīra Mozuļčika 67012508 819 Galvenā speciāliste
Reģistru nodaļa
Sarmīte Ivbule 67105890 804 Pārvaldes priekšnieka vietniece- nodaļas vadītāja
Ina Peško 67012496 805 Galvenā speciāliste-eksperte
Laila Irbe 67012531 808 Galvenā speciāliste-eksperte
Valda Zediņa 67037155 809 Galvenā speciāliste
Valda Polmane 67037154 818 Galvenā speciāliste
Velta Zvidra 67037141 818 Galvenā speciāliste
Veikla Milherte 67037157 818 Galvenā speciāliste
Iveta Ruģele 67105835 805 Galvenā speciāliste
Sintija Niklāva 67037094 807 Galvenā speciāliste
Sanita Smiltniece-Dreimane 67848033 808 Galvenā speciāliste
Inita Līne 67105833 809 Galvenā speciāliste
Dzīvojamo telpu uzskaites un īres līgumu nodaļa
Ilona Gurtlava 67012541 823 Nodaļas vadītāja
Maruta Zviedre 67037151 824 Galvenā speciāliste
Hardija Oša 67012537 821 Galvenā speciāliste
Ieva Režā 67037669 824 Galvenā speciāliste
Baiba Felda 67012915 821 Galvenā speciāliste
Kristīne Balode-Borisenko 67037146 821 Galvenā speciāliste
Ligita Pauliņa 67012516 809 Galvenā speciāliste
Elīna Dambe 67037858 821 Speciāliste

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×