LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Finanšu un saimnieciskā pārvalde

Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Ilona Dimante 67012572 918 Pārvaldes priekšniece
Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļa
Kristīne Namniece 67105965 906 Pārvaldes priekšnieka vietniece - Nodaļas vadītāja
Gita Mahova 67012472 911 Nodaļas vadītāja vietniece
Kristīne Ķirse 67012470 911 Galvenā ekonomiste
Santa Freimane 67012490 911 Galvenā ekonomiste-eksperte
Iepirkumu sektors
Karlīna Skalberga 67012536 900 Sektora vadītāja
Vitālijs Jaskiļevičs 67105088 909 Tāmētājs-eksperts
Ilmārs Drēziņš 67037176 909 Galvenais speciālists-tāmētājs
Olga Gerdele 67037396 909 Galvenā speciāliste
Saimnieciskā nodaļa
Jāzeps Kozurs 67037161 910 Nodaļas vadītājs
Mihails Ņikulkins 67181247 822 Galvenais speciālists
Aleksandrs Cvetkovs 67012378 Aizsaules 1a Speciālists
Aigars Krupenkins     Speciālists
Vladimirs Kohanovs     Speciālists
Kanceleja
Karina Arakčejeva 67012460 912 Pārvaldes priekšnieka vietniece – Kancelejas vadītāja
Irēna Perepečina 67037214 915 Galvenā speciāliste
Aiga Kalniņa 67181026 915 Galvenā speciāliste
Marija Beļajeva 67026730 915 Galvenā speciāliste
Jekaterina Gološčapova 67037661 915 Galvenā speciāliste
Viktorija Utkačova 67012468 915 Galvenā speciāliste
Artūrs Černovskis 67181972 915 Galvenais speciālists

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×