LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Tiesiskā nodrošinājuma pārvalde

Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Kristīne Ermansone 67181600 905 Departamenta direktora vietniece - pārvaldes priekšniece
Juridiskā nodaļa
Ērika Bogdanova 67012604 508 Nodaļas vadītāja
Krišs Noris 67012358 Aizsaules 1a Galvenais jurists
Līga Stabiņa 67012532 506 Galvenā juriste
Ināra Jegure 67105359 506 Galvenā speciālista eksperta p.i.
Baiba Zemmere 67105838 506 Juriste
Gunita Bukša 67105068 506 Juriste
Dzintra Vērpele 67012535 508 Galvenā juriste
Andra Škurova 67181332 508 Juriste
Juridisko konsultāciju nodaļa
Rita Visocka 67012475 504 Nodaļas vadītāja
Inga Nebēdniece 67012509 501 Vecākā konsultante
Sofija Kļujeva 67012540 503 Juriste
Eva Ulmane 67105321 503 Juriste
Mārtiņš Katlaps 67037262 503 Juriskonsults
Tiesiskā regulējuma nodaļa
Vineta Dārzniece 67181240 912 Pārvaldes priekšnieka vietniece - Nodaļas vadītāja
Ināra Reigase 67012464 912 Galvenā juriste
Līga Libere 67848858 912 Galvenā juriste
 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×