Kontakti

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
08:30-18:00 08:30-17:00 08:30-17:00 08:30-17:00 08:00-16:00

Adrese: Brīvības iela 49/53, LV-1010, Rīga

Apmeklētāju pieņemšana: 5.stāvs, 501., 503. kabinets

Tālrunis: 67474700

E-pasts: dmv@riga.lv

Fakss: 67012471

Bezmaksas balss pastkastīte Jūsu priekšlikumiem: 800 00 290

Medijiem: 67012591, 22422074, edite.puke@riga.lv

Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Anatolijs Aļeksejenko 67012451 902 Direktors
Direktora birojs
Inga Ivanova 67037291 904 Direktora vietniece – Direktora biroja vadītāja
Džinija Pāvuliņa 67012453 903 Direktora palīdze – Direktora biroja vadītāja vietniece
Antons Kovaļevskis 67037166 908 Darba aizsardzības speciālists
Roberts Žemaitis 67012955 502 Informācijas sistēmu galvenais speciālists – administrators
Edīte Pūķe 67012591 506 Direktora padomniece
Personāla nodaļa
Līga Bruņiniece 67012570 916 Nodaļas vadītāja
Olga Cipija 67012489 917 Personāla eksperte
Vārds Uzvārds Tālrunis Adrese Amata nosaukums
Narine Abagjana – Šica 67012096 Raiņa bulv.23 Nodaļas vadītāja
Inta Plostniece 67105371 Raiņa bulv.23 Juriste – nodaļas vadītāja vietniece
Līga Lapiņa 67012098 Raiņa bulv.23 Juriste
Viktorija Samoteja 67012095 Raiņa bulv.23 Vecākā referente
Ilona Gaveika 67012097 Raiņa bulv.23 Vecākā referente
Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Kristīne Ermansone 67181600 905 Departamenta direktora vietniece – pārvaldes priekšniece
Juridiskā nodaļa
Ērika Bogdanova 67012604 508 Nodaļas vadītāja
Krišs Noris 67012358 Aizsaules 1a Galvenais jurists
Līga Stabiņa 67012532 506 Galvenā juriste
Ināra Jegure 67105359 506 Galvenā speciālista eksperta p.i.
Baiba Zemmere 67105838 508 Juriste
Dzintra Vērpele 67012535 508 Galvenā juriste
Andra Škurova 67181332 508 Juriste
Juridisko konsultāciju nodaļa
Rita Visocka 67012475 504 Nodaļas vadītāja
Inga Nebēdniece 67012509 501 Vecākā konsultante
Sofija Kļujeva 67012540 503 Juriste
Eva Ulmane 67105321 503 Juriste
Anda Grīva 67181240 512 Juriskonsulte
Tiesiskā regulējuma nodaļa
Vineta Dārzniece 67181240 912 Pārvaldes priekšnieka vietniece – Nodaļas vadītāja
Ināra Reigase 67012464 912 Galvenā juriste
Līga Libere 67848858 912 Galvenā juriste
Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Ilona Dimante 67012572 918 Pārvaldes priekšniece
Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļa
Kristīne Namniece 67105965 906 Pārvaldes priekšnieka vietniece – Nodaļas vadītāja
Gita Mahova 67012472 911 Nodaļas vadītāja vietniece
Kristīne Ķirse 67012470 911 Galvenā ekonomiste
Santa Freimane 67012490 911 Galvenā ekonomiste-eksperte
Iepirkumu sektors
Karlīna Skalberga 67012536 900 Sektora vadītāja
Vitālijs Jaskiļevičs 67105088 909 Tāmētājs-eksperts
Ilmārs Drēziņš 67037176 909 Galvenais speciālists-tāmētājs
Olga Gerdele 67037396 909 Galvenā speciāliste
Saimnieciskā nodaļa
Jāzeps Kozurs 67037161 910 Nodaļas vadītājs
Mihails Ņikulkins 67181247 822 Galvenais speciālists
Aleksandrs Cvetkovs 67012378 Aizsaules 1a Speciālists
Aigars Krupenkins Speciālists
Vladimirs Kohanovs Speciālists
Kanceleja
Karina Arakčejeva 67012460 912 Pārvaldes priekšnieka vietniece – Kancelejas vadītāja
Irēna Perepečina 67037214 915 Galvenā speciāliste
Aiga Kalniņa 67181026 915 Galvenā speciāliste – arhivāre
Marija Beļajeva 67026730 915 Galvenā speciāliste
Jekaterina Gološčapova 67037661 915 Galvenā speciāliste
Viktorija Utkačova 67012468 915 Galvenā speciāliste
Raimonds Grants 67026756 915 Galvenais speciālists
Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Mārīte Javorska 67012511 802 Pārvaldes priekšniece
Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa
Sandra Zamure 67037142 812 Nodaļas vadītāja
Indra Seile 67012497 811 Galvenā speciāliste – eksperte
Baiba Zumente 67012912 811 Galvenā speciāliste
Aija Amoliņa 67012991 806 Galvenā speciāliste
Olga Cērpa 67012512 811 Galvenā speciāliste
Madara Kurzemniece 67105832 807 Galvenā speciāliste
Aiva Amoliņa 67012991 806 Galvenā speciāliste
Raisa Paleja 67012145 806 Galvenā speciāliste
Protokolu nodaļa
Baiba Krastiņa 67012504 819 Nodaļas vadītāja
Poļina Ļeškoviča 67012503 819 Galvenā speciāliste
Eva Krastiņa 67012508 819 Galvenā speciālista p.i.
Reģistru nodaļa
Sarmīte Ivbule 67105890 804 Pārvaldes priekšnieka vietniece- nodaļas vadītāja
Ina Peško 67012496 805 Galvenā speciāliste-eksperte
Laila Irbe 67012531 808 Galvenā speciāliste-eksperte
Valda Zediņa 67037155 809 Galvenā speciāliste
Valda Polmane 67037154 818 Galvenā speciāliste
Velta Zvidra 67037141 818 Galvenā speciāliste
Veikla Milherte 67037157 818 Galvenā speciāliste
Sintija Niklāva 67037094 807 Galvenā speciāliste
Inita Līne 67105833 809 Galvenā speciāliste
Ligita Pauliņa 67012516 809 Galvenā speciāliste
Dzīvojamo telpu uzskaites un īres līgumu nodaļa
Ilona Gurtlava 67012541 823 Nodaļas vadītāja
Maruta Zviedre 67037151 824 Galvenā speciāliste
Hardija Oša 67012537 821 Galvenā speciāliste
Ieva Režā 67037669 824 Galvenā speciāliste
Baiba Felda 67012915 821 Galvenā speciāliste
Kristīne Balode-Borisenko 67037146 821 Galvenā speciāliste
Elīna Dambe 67037858 821 Galvenā speciāliste
Māra Buša 67848033 808 Speciāliste
Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Ingrīda Mutjanko 67012581 907 Pārvaldes priekšniece
Inženierkomunikāciju nodaļa
Kornēlija Stašule 67105119 511 Nodaļas vadītāja
Svjatoslavs Ladigins 67012457 517 Galvenais enerģētiķis – eksperts
Ļubova Ratņikova 67105711 516 Galvenā enerģētiķe
Dace Ludborža 67105798 516 Galvenā speciāliste
Pārvaldīšanas uzraudzības nodaļa
Gita Smogorževska 67012534 913 Nodaļas vadītāja
Normunds Vagalis 67105768 913 Galvenais speciālists – eksperts
Zinaida Nosova 67181475 913 Galvenā speciāliste
Inta Deglava 67012583 913 Galvenā speciāliste – eksperte
Vija Priede 67181887 913 Galvenā speciāliste
Ilze Ķēdže 67012977 913 Galvenā speciāliste
Jeļena Ščadrina 67012519 913 Galvenā speciāliste
Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa
Inese Vorkule 67037148 511 Pārvaldes priekšnieka vietniece – nodaļas vadītāja
Inguna Gustsone 67012584 512 Galvenā speciāliste
Inese Puntusa 67012458 513 Galvenā speciāliste
Ēriks Vītols 67037221 512 Galvenais speciālists – eksperts
Gundega Zode 67012481 513 Galvenā speciāliste
Ināra Meldere 67026698 512 Galvenā speciāliste
Indra Zakovska 67012176 512 Galvenā speciāliste
Iveta Ruģele 67105102 511 Galvenā speciāliste
Sanita Smiltniece – Dreimane 511 Galvenā speciāliste
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa
Māris Stabulnieks 67105320 Kr.Valdemāra iela 5, 310.kab Nodaļas vadītājs
Artis Ivbulis 67012626 Kr.Valdemāra iela 5, 310.kab Galvenais speciālists
Simona Jakušenoka 67012499 517 Galvenā enerģētiķe
Artūrs Černovskis 67181972 Kr.Valdemāra iela 5, 310.kab Galvenais speciālists
Vārds Uzvārds Tālrunis Kabineta Nr. Amata nosaukums
Evija Piņķe 67012970 101 Pārvaldes priekšniece
Dzīvās dabas resursu nodaļa
Lana Puntusa 67037365 816 Pārvaldes priekšnieka vietniece – nodaļas vadītāja
Renārs Grinbergs 67037366 816 Galvenais speciālists
Aiga Putnaērgle 67012966 101 Vides pārvaldības galvenā speciāliste
Dabas un apstādījumu nodaļa
Inguna Kublicka 67012969 101 Nodaļas vadītāja
Anita Vītola 67105427 101 Galvenais speciālists – mežsaimnieks
Inita Bārtule 67012975 101 Vides pārvaldības galvenā projektu vadītāja
Kristīne Linde 67105259 101 Galvenā speciāliste
Dace Bērziņa 67181399 101 Galvenā speciāliste
Vides uzraudzības nodaļa
Arta Dubava 67012952 515 Nodaļas vadītāja
Evita Vītola 67037881 814 Galvenā speciāliste
Nadežda Vanaga 67105439 515 Galvenā speciāliste
Jānis Kleperis 814 Galvenais speciālists
Miervaldis Lācis 67012974 515 Galvenais speciālists
Ūdens resursu un meliorācijas nodaļa
Jānis Švinskis 67012965 514 Nodaļas vadītājs
Dace Jugāne 67848142 514 Galvenā speciāliste – eksperte
Mārcis Zariņš 67105905 515 Galvenais speciālists
Vides objektu apsaimniekošanas nodaļa
Rihards Šenbergs 67181244 511 Nodaļas vadītājs
Aiva Kalniņa 67037364 814 Speciāliste
Vārds Uzvārds Tālrunis, E-pasts Kabineta Nr. Amata nosaukums
Gints Zēla 67181951 Aizsaules 1a 6.kab. Pārvaldes priekšnieka p.i.
Vladimirs Umbraška 67181971 Aizsaules 1a 8.kab. Galvens speciālists – pārvaldes priekšnieka vietnieks
Ieva Žoludeva 67848143 Aizsaules 1a 9.kab. Speciāliste
Diāna Ceika 67012278 Aizsaules 1a 5.kab. Galvenā speciāliste
Mudīte Pinkovska 67026687 Brīvības 49/53 501 Apmeklētāju pieņemšanas speciāliste
Zemes darbu nodaļa
Iveta Miķēna 25488524 Nodaļas vadītāja
Aļona Cvetkova 67012364 Aizsaules 1a 7.kab. Galvenā speciāliste-kasiere
Terēza Voznoviča 67181050 Aizsaules 1a 1.kab. Galvenā speciāliste-kasiere
Bolderājas kapsēta (atrašanās vieta)
Edīte Rostoka 67012359, 26553093
edite.rostoka@riga.lv
Mazā Kleistu 16 Kapsētas pārzine
Nadežda Karola 67012359, 26553093
nadezda.karola@riga.lv
Mazā Kleistu 16 Kapsētas pārziņa palīdze
Jaunciema kapsēta (atrašanās vieta)
Anita Balode 67012396, 26598487
anita.balode@riga.lv
Jaunciema 8.šķērslīn. 10 Kapsētas pārzine
Nadežda Dimitrova 67012396, 26598487
nadezda.dimitrova@riga.lv
Jaunciema 8.šķērslīn. 10 Kapsētas pārziņa palīdze
Igors Korņejevs 67012396, 26598487
igors.kornejevs@riga.lv@riga.lv
Jaunciema 8.šķērslīn. 10 Kapsētas pārziņa palīgs
I un II Meža kapsēta (atrašanās vieta)
Igors Tarasovs 29167374
igors.tarasovs@riga.lv
Aizsaules 2 Kapsētas pārzinis
Jānis Salenieks 29167374
jsalenieks2@riga.lv
Aizsaules 2 Kapsētas pārziņa palīgs
Inita Puzanova 20240113
inita.puzanova@riga.lv
Gaujas 12 Kapsētas pārziņa palīdze
Raiņa un Miķeļa kapsēta
Antra Legzdiņa 67012411, 25769397
antra.legzdina@riga.lv
Gaujas 2 Kapsētas pārzine
Jevgēnijs Fiošins 67012034
jevgenijs.fiosins@riga.lv
Aizsaules 1a Kapsētas pārziņa palīga p.i.
Pļavnieku kapsēta (atrašanās vieta)
Pēteris Bukovskis 67012422, 27897305
peteris.bukovskis@riga.lv
Lubānas 136 A Kapsētas pārziņa p.i.
Elita Kļaviņa 67012422
elita.klavina@riga.lv
Lubānas 136 A Kapsētas pārziņa palīga p.i.
Lāčupes kapsēta (atrašanās vieta)
Nora Zvaigzne 67012388
nora.zvaigzne@riga.lv
Baltegļu 41 Kapsētas pārzine
Sergejs Hodotovičs 67012388, 29365966
sergejs.hodotovics@riga.lv
Baltegļu 41 Kapsētas pārziņa palīgs
Sarkandaugavas un Sarkandaugavas Kalna kapsēta (atrašanās vieta)
Kristīne Rihtere – Šulce 67012419, 25769455
kristine.rihtere-sulce@riga.lv
Nesaules 9 Kapsētas pārzine
Jaunā Ebreju kapsēta (atrašanās vieta)
Martins Pereļs 67012402
martins.perels@riga.lv
Lizuma 4 Kapsētas pārzinis
JuglasKapsila (Rumbulas)Biķeru kapsēta
Valda Bērziņa 26525796
valda.berzina@riga.lv
Biķernieku 146 Kapsētas pārzinis
Matīsa kapsēta (atrašanās vieta)
Daina Zarāne 67012393, 25467132
daina.zarane@riga.lv
Mazā Matīsa 1 Kapsētas pārzine
Pleskodāles kapsēta (atrašanās vieta)
Līvija Zaķe 67012429, 25769454
livija.zake@riga.lv
Ventas 3 Kapsētas pārzine
Ziepniekkalna kapsēta (atrašanās vieta)
Nataļja Umalas 67012377
natalja.umalas@riga.lv
Mālu 19 Kapsētas pārzine