Īres dzīvokļu maiņa

 KĀDA IR GAISA KVALITĀTE RĪGĀ PAŠLAIK?

 


Interesentiem tiek piedāvāta informācija par esošo gaisa piesārņojumu vietās,

kur gaisa kvalitāti kontrolē Rīgas domes gaisa monitoringa stacijas –

četru tekošo dienu griezumā, izmantojot 1 stundas vidējās koncentrācijas.

Informācija tiek atjaunota katru stundu.

 


Uzmanību!


Zemāk pieejamie mērījumu dati tiek ievietoti internetā reālā laika režīmā pirms to kvalitātes kontroles un ir uzskatāmi par indikatīviem!

 

01.Slāpekļa dioksīda NO2 koncentrācijas 3 stacijās 04_days_01.gif
02.Ozona O3 koncentrācijas trīs stacijās 04_days_02.gif
03.Sēra dioksīda SO2 koncentrācijas 3 stacijās 04_days_03.gif
04.Benzola C6H6 koncentrācijas 3 stacijās 04_days_04.gif
05.Oglekļa oksīda CO koncentrācijas Kr.Valdemāra ielā 04_days_05.gif
06.Slāpekļa oksīda NO koncentrācijas Kr.Valdemāra ielā 04_days_06.gif
07.Putekļu PM10 koncentrācijas Kr.Valdemāra ielā 04_days_07.gif
08.Tabula - 7 piesārņojošo vielu koncentrācijas 10 iepriekšējās dienās pollut.txt

Noderīgas saites