LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Vides pārvaldes normatīvie akti

 1. 22.03.2016. RD Lēmums Nr.3601 "Par latvāņa izplatības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna 2016.–2020.gadam apstiprināšanu"
 2. Par Pilsētas kanāla aprīkošanu ar navigācijas zīmēm (likumi.lv)
 3. Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi (likumi.lv)
 4. Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģisko karšu apstiprināšanu
 5. Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumi (likumi.lv)
 6. Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas  un aizsardzības  noteikumi (likumi.lv)
 7. Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli (likumi.lv)
 8. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi (likumi.lv)
 9. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā (likumi.lv)
 10. Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi (likumi.lv)
 11. Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi (likumi.lv)
 12. Par Rīgas siltumapgādes attīstības koncepcijas 2006.–2016.gadam apstiprināšanu (likumi.lv)
 13. Par rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā
 14. Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā
 15. RD 22.09.2015. s.n. Nr.167 "Par gaisa piesārņojuma teritoriālo zonējumu un siltumapgādes veida izvēli" (likumi.lv)

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×