Atkritumu apsaimniekošana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Rīgas pilsētā atbilstoši Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošiem noteikumiem Nr.90 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. Minēto noteikumu 10. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks slēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Rīgas dome par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi līgumus ar četriem atkritumu apsaimniekotājiem: SIA „Clean R”, SIA „Eco Baltija vide”, SIA „Pilsētvides serviss” un SIA „Ragn–Sells”, kuri ir tiesīgi savākt, šķirot un pārvadāt sadzīves atkritumus  Rīgas pilsētā.

Savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu apsaimniekotāji nogādā uz Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu apglabāšanas poligonu „Getliņi”. Getliņu poligons rūpējas par videi drošu atkritumu apsaimniekošanu Rīgas reģionā. Nepārstrādājamie atkritumi tiek noglabāti videi drošās noslēgtās biodegradācijas šūnās, kurās neiekļūst ne gaiss, ne lietus ūdens. Poligona gāze, kas veidojas šūnās, tiek aizvadīta uz Getliņu energobloku, sadedzināta un pārvērsta elektriskajā enerģijā un siltumenerģijā, bet visi notekūdeņi tiek savākti un attīrīti. Tādējādi atkritumu ietekme uz vidi tiek samazināti līdz minumam.

Rīgas pilsētās iedzīvotājiem ir izvietoti vairāk nekā 3000 konteineri šķirotajiem atkritumiem – plastmasai, stiklam, papīram. Ja iedzīvotāji nevar atrast šķiroto atkritumu konteinerus, tad jāvēršas pie sava namu apsaimniekotāja par iespēju tādus uzstādīt.

Sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšanas punktos jānodod sadzīvē radītie bīstamie atkritumi:

 • svina akumulatori;
 • baterijas;
 • laku, krāsu atlikumi un organiskie šķīdinātāji;
 • augu aizsardzības līdzekļu atkritumi;
 • insekticīdu atkritumi;
 • naftas produktu un minerāleļļu atkritumi;
 • mazgāšanas, tīrīšanas, spodrināšanas līdzekļu atkritumi.

Iedzīvotājiem ir dota iespēja nolietoto elektroniku novietot speciālos konteineros pie tirdzniecības centriem: MOLS, ALFA, SPICE.

Aptiekās jānodod mājsaimniecībā radītie farmaceitiskie atkritumi:

 • zāles, kurām beidzies derīguma termiņš vai kuras netiek lietotas;
 • aerosolu iesaiņojumi;
 • asie priekšmeti (šļirces, adatas, skalpeļi) u.c.;
 • dzīvsudraba termometri.
 • Ķīšezera iela 31, Rīga, AS “Viada Baltija” degvielas uzpildes stacija;
 • Mūkusalas iela 78, LUKOIL degvielas uzpildes stacija;
 • Vienības gatve 115a, Rīga, Latvijas Naftas degvielas uzpildes stacija;
 • Šampētera iela 180, Rīga, AS “Viada Baltija” degvielas uzpildes stacija;
 • G.Astras iela 7, LUKOIL degvielas uzpildes stacija;
 • Emmas iela 45, LUKOIL degvielas uzpildes stacija;
 • Getliņu sadzīves atkritumu poligons – atkritumu savākšanas laukums.

Papildu informācija par atkritumu apsaimniekošanu var iegūt: