LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Ēku apsaimniekošana

A1.Konsultāciju sniegšana  par dzīvojamo māju pārvaldīšanu

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

A2. Atļaujas izsniegšana lokālo siltuma avotu izbūvei, rekonstrukcijai vai  apkures veida maiņai

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

A3.Dzīvojamās mājas pašvaldības īpašumā esošās daļas pārstāvība

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

A4.Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×