LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Dzīvokļa jautājumi

D1.Informācijas sniegšana par iespēju reģistrēties palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā Rīgas pašvaldībā

Pakalpojuma apraksts

D2.Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D3.Informācijas sniegšana par virzību reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D4.Dzīvojamās telpas piedāvāšana un rekomendācijas par dzīvojamās telpas izīrēšanu izsniegšana palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētai personai

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D5.Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D6.Īres tiesisko attiecību nodibināšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D7.Pašvaldības dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D8.Ģimenes locekļa, citas personas iekļaušana pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D9.Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D10. Pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D11.Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

D12.Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskās nelaimes vai avārijas rezultātā, ja dzīvojamā telpa ir daļēji sabrukusi, bet ir atjaunojama

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×