LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Kapsētu pārvaldes veidlapas

1. Iesniegums par kapavietas piešķiršanu atvērtajā kapsētā

Veidlapa.mvd-V1.Kp

2. Iesniegums par jaunās kapavietas piešķiršanu daļēji slēgtajā kapsētā

Veidlapa.mvd-V2.Kp

3. Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo daļēji slēgtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu

Veidlapa.mvd-V3.Kp

4. Iesniegums par atļauju apbedīt mirušo atvērtajā kapsētā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumu

Veidlapa.mvd-V4.Kp

5. Iesniegums par kapavietas piešķiršanu mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta nav bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, apbedīšanai

Veidlapa.mvd-V5.Kp

6. Apliecība kapavietu kopšanas darbu veikšanu kapsētā fiziskām personām

Veidlapa.mvd-V6.Kp

7. Atļauja kapavietu kopšanai Rīgas pašvaldības kapsētās fiziskai personai

Veidlapa.mvd-V7.Kp

8. Atļauja amatnieka pakalpojumu sniegšanai Rīgas pašvaldības kapsētās

Veidlapa.mvd-V8.Kp

9. Kapsētu pārvaldes izziņa par kapavietu

Veidlapa.mvd-V9.Kp

10. Kapsētu pārvaldes kapsētas izziņa par kapavietu

Veidlapa.mvd-V10.Kp

11. Iesniegums kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošanai

Veidlapa.mvd-V11.Kp

12. Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījums vasaras periodā

Veidlapa.mvd-V12.Kp

13. Apbedīšanas pakalpojumu pasūtījums ziemas periodā

Veidlapa.mvd-V13.Kp

14. Izziņa apbedīšanas pakalpojumu pasūtījuma noformēšanai

Veidlapa.mvd-V14.Kp

15. Iesniegums par ekshumāciju

Veidlapa.mvd-V15.Kp

16. Iesniegums par kapavietas paplašināšanu

Veidlapa.mvd-V16.Kp

17. Iesniegums par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās

Veidlapa.mvd-V17.Kp

18. Vienošanās par atļauju veikt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās

Veidlapa.mvd-V18.Kp

19. Atļauja kapavietu kopšanai Rīgas pašvaldības kapsētās juridiskas personas pārstāvim

Veidlapa.mvd-V19.Kp

20. Kapsētu komisijas kapavietas apsekošanas akts

Veidlapa.mvd-V20.Kp

21. Caurlaide autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētās

Veidlapa.mvd-V21.Kp

22. Talons iebraukšanai kapsētas teritorijā.

Veidlapa.mvd-V22.Kp

23. Iesniegums par kapavietas aprīkojuma demontāžu un/vai uzstādīšanu

Veidlapa.mvd-V23.Kp

24. Līgums par kapa vietas uzturēšanu

Veidlapa.mvd-V24.Kp.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×