LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Vides pārvaldes veidlapas

1. Pieprasījums rūpnieciskās zvejas tiesību saņemšanai

Veidlapa.mvd-V1.Vp

2. Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai, lai zvejotu iekšējos ūdeņos

Veidlapa.mvd-V2.Vp

3. Iesniegums kaķu sterilizācijai, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā iedzīvotāji

Veidlapa.mvd-V3.Vp

4. Iesniegums kaķu sterilizācijai, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā kaķu ķērāji

Veidlapa.mvd-V4.Vp

5. Iesniegums par nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, ja zemes gabals atrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā

Veidlapa.mvd-V5.Vp

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×