LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Vide

V1.Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V2. Speciālas atļaujas (licences) izsniegšana komercdarbībai zvejniecībā  iekšējos ūdeņos 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V3. Pašvaldības nodevas iekasēšana par suņa turēšanu

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V4. Bezsaimnieka un savvaļas dzīvnieku līķu savākšana 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V5. Pilsētvidē nonākušo savvaļas dzīvnieku aprūpe 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V6. Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršana un aprūpe 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V7. Maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju mājdzīvnieku sterilizācija vai eitanāzija 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V8. Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo bezsaimnieka dzīvnieku medicīniskā aprūpe 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V9. Bezsaimnieka kaķu sterilizācija, ja kaķus uz  veterināro klīniku nogādā iedzīvotāji 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V10. Bezsaimnieka kaķu koloniju sterilizācija, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā kaķu ķērājs 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

V.11. Meliorācijas un vides prasību nosacījumu  projektēšanai izsniegšana 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojuma sniegšanas shēma

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×