LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Par mums

Drukāt

 

Adrese: Brīvības iela 49/53, LV-1010, Rīga

Apmeklētāju pieņemšana: 5. stāvs, 501., 503. kabinets

Tālruņi: 67012509, 67105683, 67012540, 67012475

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakss: 67012471

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
08:30-18:00 08:30-17:00 08:30-17:00 08:30-17:00 08:00-16:00

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem un to pārrauga Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja.

Departaments:

  • īsteno vienotu Rīgas pilsētas pašvaldības politiku mājokļu un vides jomā;
  • ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas jomā;
  • savas kompetences ietvaros realizē vides aizsardzību un pārvaldību;
  • uztur Rīgas pašvaldības kapsētas;
  • nodrošina palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;
  • īsteno pašvaldības pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzraudzību;
  • realizē pašvaldības neprivatizēto dzīvojamo telpu valdījumu.

RD MVD struktūra

RD MVD Nolikums

RD MVD Ētikas komisijas nolikums

Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×