Aktuālie projekti

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2017. gadā turpina īstenot projektus, kas tika uzsākti iepriekšējā Eiropas Savienības plānošanas periodā.

Nodrošinot Rīgas pilsētas kapsētās ar iegādātajiem elektromobīļiem to pamatfunkciju pildīšanai, Departaments ar Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (turpmāk -KPFI) finansiālu atbalstu īsteno projektu Departamenta iesniegto projektu „Elektromobīļu iegāde saimnieciskās darbības veikšanai Rīgas pašvaldības kapsētās”.

PROJEKTU  FINANSIĀLI  ATBALSTA  KLIMATA  PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS

Apraksts

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) ar Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (turpmāk -KPFI) finansiālo atbalstu īsteno projektu „Elektromobīļu iegāde saimnieciskās darbības veikšanai Rīgas pašvaldības kapsētās”. Līgums Nr. KPFI-16/30 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta īstenošanu tika noslēgts 2014. gada. 30. jūnijā.

Pamatojoties uz VARAM izsludinātā projektu atklātā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nosacījumiem, konkursa mērķis bija veicināt SEG emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km (turpmāk – elektromobīlis) un uzlādes staciju ieviešanu Latvijā.

Balstoties uz konkursa nosacījumiem, Departamenta projekta mērķis tika definēts kā piecu jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobīļu iegāde, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm testa braukšanas ciklam ir vismaz 100 kilometri, elektromobīļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 90 kilometri stundā.

Projekta ietvaros iegādātos elektromobīļus plānots izmantot Rīgas pilsētas kapsētās – I un II Meža, Jaunciema, Pļavnieku, Bolderājas kapos. Elektromobīļi tiks izmantoti kapsētu pamatfunkciju pildīšanai  – šo kapsētu teritoriju apsekošanai; mazā inventāra pārvadāšanai pa teritoriju kapsētu tīrības nodrošināšanai, klientu pārvietošanai, apskatot iespējamo kapa vietu, un citām vajadzībām.

Projekta iepirkuma rezultātā ir uzvarējis uzņēmums SIA „Moller Auto Latvia”, ar kuru Departaments š.g. 22. septembrī noslēdza līgumu Nr. DMV-14-233-lī par piecu jaunu, rūpnieciski ražotu M1 klases elektromobīļu iegādi. Automobiļa marka Volkswagen Up, modelis – E-Up!, nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm 160 km, ātrums, ko elektromobīlis spēj maksimāli sasniegt ir 130 km/h. Kopējā līguma summa 126 475.01 EUR (ar PVN).

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegta SEG emisiju samazināšana, kā arī Rīgas pilsētas kapsētas tiks nodrošinātas ar ekoloģiski tīru, ekonomiski izdevīgu un kapsētu pamatfunkcijām atbilstošu transportu, kas arī nodrošinās šo publisko kapsētu pamatfunkciju uzlabošanu, tādā veidā sniedzot vēl kvalitatīvākus pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem.

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas: 126 480.00 EUR ar PVN, t.sk.

KPFI segtās izmaksas: 92 500.00 EUR (73.13%)

Rīgas domes līdzfinansējums: 33 980.00 EUR (26.87%)

Projekta īstenošanas periods

2014. gada 30. jūnijs – 2014. gada 20. decembris

Kontaktpersonas

Gints Zēla (tālr. 67519506, e-pasts: gints.zela[at]riga.lv)