LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Projekta aktualitātes

24.04.2017.

Padomā pirms pērc

Bez krāsām, lakām, līmēm, šķīdinātājiem, medikamentiem un elektroierīcēm, bīstama var būt arī sadzīves ķīmija, visa veida baterijas, halogēnās un luminiscentās spuldzes. Vietnē padomapirmsperc.lv Jūs atradīsiet daudz informācijas par bīstamām vielām mūsu sadzīvē un kā tās kontrolēt.

padomapirmsperc.lv


10.04.2017.

Lai izzināt iedzīvotāju informētību par bīstamām vielām mūsu sadzīvē, aicinām Jūs aizpildīt anonīmu aptaujas anketu.


25.11.2016.

7. EUSBSR forums Stokholmā

Šī gada 8.novembrī NonHazCity projekts sadarbībā ar Stokholmas pilsētas pašvaldību organizēja paneļdiskusija “Pilsētu bīstamās vielas – lielāks drauds Baltijas jūrai nekā eitrofikācija?”, kas notika “Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras reģionam” (EUSBSR) 7. stratēģiskā foruma ietvaros.

Pieci paneļdiskusijas dalībnieki no Baltijas jūras reģiona valstīm padalījās ar savu pieredzi un atspoguļoja pilsētu lomu bīstamo vielu emisijas Baltijas jūrā kontrolē. Galvenie paneļdiskusijas secinājumi bija:

  • bīstamās vielas var būt lielāks drauds Baltijas jūrai nekā eitrofikācija;
  • pilsētas un pašvaldības var būt par līderiem bīstamo vielu kontrolēšanā;
  • kad pilsētas kļūst par piemēru, valstis tām sekos;
  • katrs iedzīvotājs var sniegt savu ieguldījumu bīstamo vielu emisijas samazināšanā.

Paneļdiskusijas dalībnieki arī vienojās, ka viena no nozarēm, kura var palīdzēt veidot kopējo izpratni par bīstamo vielu emisijas apjomu samazināšanu Baltijas jūrā, ir pašvaldību iepirkumi. Sabiedrības informēšanas kampaņas, t.sk. tās kas tiktu veidotas priekš ūdens transporta īpašniekiem, arī var palīdzēt samazināt bīstamo vielu radītās sekas Baltijas jūrā.

Vai Jūs zinājāt?

2014.gadā Eiropas Savienības 28 valstis kopumā saražoja 328,5 miljonus tonnu ražošanas un patēriņa ķīmisko vielu.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×