LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Rīgas vides aizsardzības fonds

Rīgas vides aizsardzības fonds uzsāk projektu pieteikumu pieņemšanu 2017.gada pirmajai kārtai

Pamatojoties uz Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 07.12.2016. lēmumu (prot. Nr.71, 2.§), no 2017.gada 2.janvāra līdz 2017.gada 28.janvārim tiks pieņemti izskatīšanai projektu pieteikumi 2017.gada finansējuma pirmajai kārtai.

Projektu pieteikumus var iesniegt Rīgas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs.

Projekta pieteikums jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā (Rīga, Brīvības iela 49/53, 5.stāvs, 503.kabinets), kā arī jānosūta elektroniski uz e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālrunis informācijai: 67181399

Projekta pieteikuma anketa

 

2002.gada janvārī tika izveidots Rīgas vides aizsardzības fonds (turpmāk – Fonds) ar mērķi efektīvi apsaimniekot līdzekļus, ko pilsēta iegūst no dabas resursu nodokļa. Fondā uzkrātie līdzekļi izmantojami Rīgas pilsētas pašvaldības plānošanas dokumentos noteikto vides mērķu īstenošanai un dažādu vides aizsardzības projektu, programmu un pasākumu finansēšanai, lai uzlabotu Rīgas pilsētas vides kvalitāti ūdens, gaisa, atkritumu saimniecības u.c. nozarēs.

Fondu pārvalda Rīgas domes apstiprināta padome, kurā ietilpst padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un desmit padomes locekļi - domes deputāti, Finanšu departamenta, Mājokļu un vides departamenta un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pārstāvji.

Fonds darbojas uz Rīgas domes apstiprināta nolikuma pamata un saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

Atbilstoši nolikumam, Fonda padomes materiāli tehnisko nodrošināšanu veic Mājokļu un vides departaments; tālrunis: 67012970.

Fonda aktualitātes

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×