LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Apsaimniekošanas pārvalde

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments īsteno Rīgas pilsētas pašvaldības politiku mājokļu jomā un šo pašvaldības dzīvojamo māju/telpu pārvaldīšanas uzraudzību. Esam arī Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas nozarēs, kā arī pašvaldības neprivatizēto dzīvojamo telpu valdījuma īstenošanā. Minētās funkcijas veic Departamenta Apsaimniekošanas pārvalde.

Apsaimniekošanas pārvaldes  pamatfunkcijas:

    • pašvaldībai piederošā un piekrītošā dzīvojamā fonda (sociālās dzīvojamās mājas, dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas, neprivatizētie dzīvokļi dzīvojamās mājās, pašvaldībai piederoši atsevišķi dzīvokļa īpašumi) valdījums, īstenojot racionālu un lietderīgu tā izmantošanu un administrēšanu;
    • energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšana;
    • pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzraudzība;
    • konsultāciju sniegšana dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos;
    • citos ārējos normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšana.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×