LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Atkritumi

Maksu par sadzīves atkritumu izvešanu veido divi komponenti: maksa par atkritumu noglabāšanu sadzīves atkritumu poligonā „Getliņi EKO” un kompānijas aprēķinātā samaksa par savākšanas un pārvadāšanas pakalpojuma nodrošināšanu.

Dzīvojamās mājas pārvaldnieks, izrakstot rēķinu dzīvokļa īpašniekam/īrniekam par sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma/dzīvojamās telpas lietošanu, ņem vērā Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumus Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” un Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumus Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”, kuri nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un asenizāciju aprēķina proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku/nomnieku veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu fiziskajām un juridiskajām personām Rīgas pilsētā nodrošina četras atkritumu apsaimniekošanas kompānijas: „Eco Baltia VIDE”, „Clean R”, „Ragn Sell” un „Vides pakalpojumu grupa”.

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×