LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Īpašums daļēji privatizēts

Daudzi pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieki nav vēlējušies īrēto dzīvojamo telpu privatizēt, tādēļ to īpašnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība.

Rīgas pilsētas pašvaldība ir īpašnieks arī tām dzīvojamām telpām, kuras tiek izīrētas personām, kuras reģistrētas palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanai. Šādām telpām ar Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumu noteikts privatizācijai nenododamas telpas statuss.

Rīgas pilsētas pašvaldības kā iepriekšminēto telpu īpašnieka pārstāvību daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībās realizē Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa, saskaņā ar Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un pamatojoties uz izsniegto pilnvaru.

Dzīvokļu īpašniekiem – dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas iniciatoriem un dzīvojamās mājas pārvaldniekiem, sasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci, veicot rakstveida aptauju vai citādi pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, dzīvojamā mājā, kurā ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums, uz lēmuma pieņemšanu jāaicina Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļas darbinieks, sūtot rakstisku uzaicinājumu pa pastu: Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010, vai e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×