LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Dzīvokļu pārvalde

Dzīvokļu pārvaldes galvenās funkcijas:

  • realizēt pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā un pilnveidot Rīgas iedzīvotāju interesēm atbilstošu dzīvojamā fonda attīstības koncepciju;
  • veikt personu, kurām nepieciešama Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrāciju un pārzināt reģistrācijas uzskaiti;
  • veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā, lietošanā un nomā esošo dzīvojamo telpu uzskaiti, veidojot atsevišķu brīvo, izīrēto un patvarīgi aizņemto dzīvojamo telpu reģistru;
  • veikt pašvaldības īpašumā, valdījumā, lietošanā esošo dzīvojamo telpu īres tiesisko attiecību sakārtošanu;
  • sniegt neatliekamu palīdzību personām, kuru īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā;
  • veikt personu iesniegumu pārbaudi jautājumos par dzīvojamo telpu maiņu;
  • veikt personu iesniegumu pārbaudi jautājumos par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu un dzīvesvietas reģistrāciju.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×