LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Personu reģistri

Vēršam uzmanību, ka tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā tiek atzītas tikai tām personām, kuru faktiskā un tiesiskā situācija atbilst visiem normatīvajos tiesību aktos noteiktajiem nosacījumiem.

 • 1.reģistrs Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana

 • 2.reģistrs (pirmkārtas) pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana

 • 3.reģistrs (pirmkārtas) pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana

 • 4.reģistrs (pirmkārtas) dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšana

 • 4.1reģistrs (vispārējā kārtībā) dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšana

 • 5.reģistrs (pirmkārtas) pašvaldības dzīvojamās telpas īzīrēšana

 • 6.reģistrs (pirmkārtas) pašvaldības dzīvojamās telpas īrēšana

 • 7.reģistrs (pirmkārtas) pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana

 • 8.reģistrs (pirmkārtas) pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana

 • 9.reģistrs pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņa

 • 10.reģistrs pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā.

 

Personas, kuras atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, tiek reģistrētas palīdzības reģistros atbilstoši izvēlētajam palīdzības veidam.

 • Jūsu kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

 • Reģistrēto personu pienākumi

 • Īres līgumu pagarināšana

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×