LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Īres valde

Īres valdes pamatfunkcijas:

  • nodrošināt dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu reglamentējošo normatīvo aktu izpildes un ievērošanas uzraudzību un kontroli;
  • sniegt bezmaksas konsultācijas un ieteikumus Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem par dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus personām, kuras pārkāpušas normatīvos aktus, kuri reglamentē dzīvojamo telpu izīrēšanu, uzturēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
  • veikt dzīvojamo māju vai dzīvojamo telpu apskati saistībā ar konkrēta jautājuma izskatīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • izskatīt īrnieku iesniegumus par:
   • būtiskiem dzīvojamās telpas īres līguma noteikumu grozījumiem;
   • īres maksas, līgumsoda (kavējuma naudas) un maksas par komunālajiem pakalpojumiem aprēķināšanas kārtību;
   • dzīvojamās telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas atbilstību Ministru kabineta noteiktajai metodikai;
   • pamatpakalpojumu nenodrošināšanu vai nodrošināšanu neatbilstošā kvalitātē;
   • atteikumu pieņemt īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem;
   • atteikumu iemitināt dzīvojamā telpā īrnieka ģimenes locekļus un citas personas;
   • dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpumiem;
   • dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) uzturēšanas un remontēšanas noteikumu ievērošanu.

Nolikums

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×