LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Nodokļi un grāmatvedība

Nodokļi un grāmatvedība

Saimnieciskās darbības veidi

Ja fiziskā persona izīrē dzīvokli, likumā par "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" ir paredzētas divi veidi, kā tiek veikta šī saimnieciskā darbība un līdz ar to divas nodokļa nomaksas iespējas:

    • var reģistrēties par saimnieciskās darbība veicēju, saņemot reģistrācijas apliecību. Šajā gadījumā pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā;
    • dzīvokļa izīrētājs var nereģistrēt saimniecisko darbību tikai rakstveidā jānoslēdz īres līgums. Piecu dienu laikā pēc īres līguma noslēgšanas izīrētājam jāpaziņo Valsts ieņēmumu dienestam, ka tiek veikta šāda saimnieciskā darbība, kas netiks reģistrēta - attiecīgi nebūs arī saimnieciskās darbības veicēja apliecības.

Nodokļu likmes un nosacījumi

Nodokļa likmes un nosacījumi arī ir atšķirīgi.

Reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji

Reģistrētajiem saimnieciskās darbības veicējiem iespējama fiksētā un standartlikme.

  • Fiksētā likme

  • Standartlikme

  • Nereģistrētie saimnieciskās darbības veicēji

  • Ienākumu deklarācija

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×