LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Ugunsdrošība

Ugunsdrošība

Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 Ugunsdrošības noteikumi (turpmāk – Noteikumi Nr.82) 18.1 un 18.2punkts nosaka, ka dzīvojamo ēku, to daļu un dzīvokļu īpašnieku, valdītāju, pārvaldnieku, kā arī īrnieku un nomnieku (konkrētajā gadījumā - tiešo lietotāju) pienākums ir ievērot ugunsdrošības prasības. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas īpašnieks (valdītājs) ir atbildīgs par ugunsdrošību koplietošanas telpās.

Noteikumu 190.punkts nosaka, ka krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados pārbauda sertificēts skursteņslaucītājs un par to sastāda aktu.

Noteikumu 191.punkts nosaka, ka dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas, un gāzes iekārtu uzstādīšanas telpu ventilācijas kanālus ekspluatācijas laikā pārbauda un attīra šādos termiņos:

     191.1. ķieģeļu dūmvadus - ne retāk kā reizi gadā;

     191.2. ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu un metāla dūmvadus - ne retāk kā reizi divos gados;

     191.3. ventilācijas kanālus - ne retāk kā reizi trijos gados.

Noteikumu 192. un 193.punkti nosaka, ka apkures iekārtas un ierīces pārbauda un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem divas reizes gadā, ja ekspluatācijas noteikumos nav noteikts citādi. 

Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem iztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:

     193.1. reizi mēnesī - ilgdedzes apkures krāsnīm;

     193.2. divas reizes - citām apkures ierīcēm.

  • Sertificētie speciālisti

  • Tiesu prakse

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×