LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Īpašnieka maiņa

Dzīvojamās telpas īres līguma attiecības īpašnieka maiņas gadījumā

Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 8.pants nosaka, ka, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

Arvien aktuāls ir jautājums par īres tiesiskām attiecībām situācijās, kad parādu saistību izpildes procesā, realizējot parādnieka īpašumus izsolēs, tiek pārdoti nekustamie īpašumi, kuros īrnieki dzīvo uz dzīvojamās telpas īres līguma pamata vai dzīvojamo telpu aizņem bez rakstveida dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas, nodibinot īres tiesiskās attiecības ar konkludentām darbībām.

  • Nekustamā īpašuma ieguvēja ievešana valdījumā un īrnieka tiesību aizskāruma nepieļaujamība

  • Tiesu prakse

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×