LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Norēķini par pakalpojumiem

Pakalpojumi, kuri ir saistīti ar īres telpu lietošanu

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3pants nosaka, ka dzīvojamās telpas īres līgumā nosakāmi tie pakalpojumu veidi, kurus dzīvojamās telpas lietošanas laikā saņem īrnieks. Likums paredz attiecīgus:

 • pamatpakalpojumus:
  • apkure,
  • aukstais ūdens,
  • kanalizācija,
  • sadzīves atkritumu izvešana;
 • papildpakalpojumus:
  • karstais ūdens,
  • gāze,
  • elektrība,
  • garāža u.c.,

par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojas dzīvojamās telpas īres līgumā.

Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.3panta otrā daļa nosaka, ka izīrētājs ir tiesīgs sniegt ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos pakalpojumus īrniekam tieši, kļūstot par pakalpojumu sniedzēju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai būt par starpnieku starp pakalpojumu sniedzēju un īrnieku, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.

 • Norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem

 • Atbildība par pakalpojumu nesniegšanu

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×