LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Kapsētu pārvalde

Kapsētu pārvaldes funkcijas

Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās Pārvalde savas kompetences ietvaros veic šādas funkcijas:

  • kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas organizēšana un kontrole;
  • kapu rakšanas un apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšana;
  • jaunu kapsētu ierīkošanas plānošana un darbu organizēšana;
  • precīzas, pārskatāmas un drošas apbedījumu uzskaites, kā arī apbedījuma vietu kartēšanas nodrošināšana;
  • apbedījuma vietu elektroniskās datu bāzes izveidošana un uzturēšana;
  • komersantu, kuri sniedz pakalpojumus kapsētās saskaņā ar Departamenta noslēgtajiem līgumiem, sniegto pakalpojumu kvalitātes kontrole un to darbības koordinēšana;
  • bezpiederīgo vai par tādiem atzīto mirušo kremēšanas un apbedīšanas organizēšana

Sīkāk par Kapsētu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem sadaļā: Pakalpojumi

Kā notiek mirušo apbedīšana

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×