LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Apbedījumu uzskaite

Apbedījumi tiek fiksēti mirušo reģistrācijas grāmatās katrā kapsētā un apbedījumu pasūtījumu elektroniskajā datu bāzē (Kapsētu pārvaldes maksājumu sistēmā). Pārvalde pilnveido un aktualizē elektronisko datu bāzi par apbedījuma vietām.

Pēc pieprasījuma Pārvalde izsniedz izziņas:

    • par apbedījumiem kapavietās;
    • par tiesībām apbedīt mirušo kapavietā.

Sīkāk par Kapsētu pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem sadaļā: Pakalpojumi - Kapsētu pārvaldes vai kapsētas izziņas izsniegšana par Rīgas pašvaldības kapsētu apbedījumiem.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×