LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Līgumi par kapavietu uzturēšanu

Pārvaldes darbību šai jomā nosaka Rīgas domes 28.04.2015. saistošie noteikumi Nr.145 „Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” (stājās spēkā no 01.05.2015.), kas paredz, ka Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās kapavietu uzturētājiem ir pienākums noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu, kas ir apliecinājums tam, ka personai ir piešķirta un nodota uzturēšanā kapavieta.

Papildus informācija

Rīgas domes 28.04.2015. Saistošie noteikumi Nr.145

Kapavietas uzturēšanas līguma forma - Rīgas domes 28.04.2015. Saistošo noteikumu Nr.145 pielikums Nr.2.

03.04.2013. Instrukcija  Nr. DMV -13-1-ins Kapavietu uzturēšanas tiesību piešķiršanas un līgumu par kapavietu uzturēšanu slēgšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētās 

  • Līguma par iepriekš izveidotas kapavietas uzturēšanu slēgšanas kārtība

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×