LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Pabalsti

www.vsaa.lv

www.ld.riga.lv

Pamatojums: RD 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir:

    • mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt;
    • personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu, bet nonākusi ārkārtas situācijā un ar saviem spēkiem nespēj nodrošināt pamatvajadzības.

Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir 426.86 EUR, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai.

Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Pieprasot vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, apbedīšanas pabalstu, ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti Sociālajā dienestā nav jāiesniedz.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×