LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Publiskie apstādījumi

Rīgas pilsētā par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tās tiesiskais valdītājs.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde organizē:

1. ielu un pašvaldības izglītības iestāžu apstādījumos augošu koku kopšanu: 

    • vainaga kopšanu (nokaltušu, nepareizi ieaugušu, bojātu un retināmu zaru izgriešana, vainaga pacelšana, samazināšana – ne vairāk kā 20% no vainaga apjoma),

    • sauso un bojāto koku zāģēšanu,

    • satiksmes kustībai un redzamībai traucējošo krūmu zāģēšanu,

    • bīstamo koku, kas pēkšņi daļēji vai pilnībā nolūzis, sasvēries, sašķēlies, un zaru, kas aizlūzis, iekāries u.c., zāģēšanu; 

 

2. ielu apstādījumu atjaunošanu;

3. jauno stādījumu uzturēšanu (vainaga veidošana, mēslošana, ģipšošana, laistīšana, stumbra aizsardzība u.c.);

4 papeļu zāģēšanu Rīgas pašvaldībai piederošos zemesgabalos.

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta valdījumā ir skvēri, parki un dārzi: Vērmanes dārzs, Esplanāde, Kanālmalas apstādījumi, Kronvalda parks, Viesturdārzs, Ziedoņdārzs, Grīziņkalns, Maskavas dārzs, Klusais dārzs, Miera dārzs, Māras dīķa apstādījumi, Arkādijas parks, Uzvaras parks, Dzegužkalns, Kobes dārzs, Nordeķu parks, Jaunatnes dārzs, Pils laukums, Akadēmijas laukums, A.Deglava ielas skvērs, Baumaņa skvērs. Tos apsaimnieko SIA „Rīgas meži”.

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×