LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Atkritumu apsaimniekošana

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvalde organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu Rīgas pilsētā atbilstoši Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošiem noteikumiem Nr.90 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”. Minēto noteikumu 10. punkts nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai pārvaldnieks slēdz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju.

Rīgas dome par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir noslēgusi līgumus ar četriem atkritumu apsaimniekotājiem: SIA „Clean R”, SIA „Eco Baltija vide”, SIA „Pilsētvides serviss” un SIA „Ragn–Sells”, kuri ir tiesīgi savākt, šķirot un pārvadāt sadzīves atkritumus  Rīgas pilsētā.

  • Savāktie nešķirotie atkritumi

  • Savāktie šķirotie atkritumi

  • Sadzīves bīstamie atkritumi

  • Nolietotā elektronika un farmaceitiskie atkritumi

  • Sadzīves bīstamo atkritumu pieņemšanas punkti

Papildu informācija par atkritumu apsaimniekošanu var iegūt:

Ātrās saites

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×