LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Gaisa monitorings Rīgā

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments nodrošina gaisa monitoringu pašvaldības līmenī, izmantojot šim nolūkam 3 nepārtrauktas darbības monitoringa stacijas. Mēraparatūras darbojas nepārtrauktā režīmā, iegūstot jaunus mērījumus ik pa 5 minūtēm. Gaisa piesārņojuma analīzei galvenokārt tiek izmantotas piesārņotājvielu koncentrāciju vidējās stundas vērtības. Dati automātiski tiek vākti Mājokļu un vides departamentā, serverim katru stundu piezvanot uz monitoringa stacijām. 

Vecākā Rīgas domei piederošā mēraparatūra no 1999.gada februāra tika izmantota piesārņojuma kontrolei Rīgas ostas rajonā, kas šobrīd ir viena no ekonomiski aktīvām vietām pilsētā, un mērīja gaisa kvalitāti Sarkandaugavā, Tvaika ielā. Šī stacija slēgta 2015. gadā aparatūras novecošanas dēļ, un Rīgas dome iegādājās jaunu, kura 2016.g. jūnijā iesāks darbu Sarkandaugavā otrā pusē dzelzceļam pie veikala MEGO, Mīlgrāvja ielā 2.

Lai iegūtu informāciju par faktisko gaisa piesārņojuma līmeni Rīgas centrā, Rīgas dome iegādājās monitoringa staciju, kura 2002.gada decembrī uzsāka nepārtrauktus gaisa piesārņojuma mērījumus Brīvības ielā posmā starp Ģertrūdes un Bruņinieku ielām. Mēraparatūra uzstādīta uz ietves pie Brīvības ielas 73. nama. Stacijā šobrīd tiek mērīta tikai putekļu PM10 koncentrācija; tiek meklēts finansējums novecojušās aparatūras nomaiņai ar jaunu, modernāku.

Dānijas tehniskās palīdzības projekta “Palīdzība Latvijai ES gaisa direktīvas īstenošanā” ietvaros Rīgas dome 2003.gada septembrī saņēma monitoringa staciju gaisa piesārņojuma kontrolei pilsētas centrā. Šī ir tā sauktā punktveida monitoringa stacija, kurā katras piesārņotājvielas koncentrācijas nosaka atsevišķs mēraparāts, un tiek analizēta gaisa kvalitāte tiešā monitoringa stacijas tuvumā. Mēraparatūra ir uzstādīta Kr. Valdemāra ielā uz ietves pie 18.nama (netālu no Kr. Valdemāra ielas krustojuma ar Dzirnavu ielu). Aparatūra stacijā arī novecojusi, un tiek meklēti risinājumi tās darbības nodrošināšanai.

Gaisa monitoringa stacijas  (Karte) 

ST2 – Brīvības iela 73
ST3 -  Kr.Valdemāra iela 18
ST4 – LVĢMC Raiņa bulvāris 19
ST5 - LVĢMC  Kronvalda bulv. 4
ST6 – LVĢMC  Maskavas ielā 165

Kā nosaka gaisa kvalitāti Rīgā 

Gaisa kvalitāte Eiropas pilsētās: vairākas Eiropas pilsētas kopēja projekta ietvaros izveidojušas mājas lapu http://www.airqualitynow.eu/, kur gaisa kvalitātes indekss (aprēķināts no vairāku piesārņotājvielu stundu vidējām koncentrācijām) tiek atjaunots katru stundu, līdz ar to radot iespēju reālā laikā sekot gaisa kvalitātei lielāko Eiropas pilsētu ielās.

 

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×