LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Vides troksnis

Eiropas Parlamenta un Padomes 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa novērtēšanu un pārvaldību paredz Eiropas Savienības pilsētās ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotājiem (aglomerācijās) izstrādāt vides (āra) trokšņa stratēģiskās kartes trokšņiem no auto, sliežu ceļu un gaisa satiksmes, kā arī rūpnieciskajām zonām. Rīgas aglomerācijas (tajā skaitā Rīgas pilsētas) vides trokšņa stratēģiskā karte tika izstrādāta 2008.gadā atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Direktīva 2002/49/EK arī paredz, ka vides trokšņa stratēģiskās kartes ir jāpārskata un jāatjauno ik pēc 5 gadiem.

2015.gadā Rīgas pilsētas vides trokšņa stratēģiskā karte tika pārskatīta un pilnībā atjaunota atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un 2015.gada 15.decembra Rīgas domes lēmumam Nr.3331.

Rīgas pilsētas vides trokšņa stratēģiskā karte faktiski ietver 5 interaktīvās trokšņu kartes, no kurām katrai ir pieejami Rīgas pilsētas gada vidējā trokšņa diennakts, dienas, vakara un nakts zonējuma kartes.

Rīgas pilsētas trokšņa stratēģiskās kartes izstrādes un atjaunošanas rezultātu kopsavilkums

UZMANĪBU: Lai kartē varētu nolasīt trokšņa rādītāju vērtības trokšņa zonās, ar peles kursoru jānospiež uz attiecīgās iekrāsotās trokšņa zonas. Augšējā labajā stūrī ir iespējams izvēlēties trokšņu līmeņus dienā, naktī, vakarā vai vidējo trokšņa līmeni diennaktī.

Ceļu satiksmes trokšņa karte

Dzelzceļu un tramvaju satiksmes trokšņa karte

Gaisa kuģu satiksmes trokšņa karte

Rūpnieciskās darbības trokšņa karte

Visi trokšņa avoti

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×