LV RU
Kontakttālruņi
67012509, 67105683
67012540, 67012475
Please select your page

Kā notiek Juglas kanāla krasta remontdarbi

Šobrīd notiek Juglas kanāla krasta remontdarbi Miltiņpungā, pie Vidzemes alejas. Remontdarbi ir nepieciešami, jo minētā Juglas kanāla krasta daļa vietām ir izskalota ūdens līmeņa svārstību, sniega un ledus kušanas ietekmes rezultātā, un krasts ir daļēji iebrucis. Šie remontdarbi ir daļa no Vidzemes alejā plānotajiem labiekārtojuma darbiem, kuru rezultātā pie Juglas kanāla iedzīvotājiem tiks izveidota vienota rekreatīva telpa. Jau ir demontētas vecās dzelzsbetona plāksnes un apsekots akvatorijs, lai konstatētu, vai tajā neatrodas kuģošanas līdzekļus apdraudoši priekšmeti un izceļami atkritumi. Turpmāk plānots atjaunot krasta nostiprinājuma daļu ar uzbērumu un betona plāksnēm.

Kārtas numurs dzīvokļu reģistrā

Uzzināt savu kārtas numuru attiecīgajā dzīvokļu reģistrā varat portālā www.eriga.lv sadaļā Rīgas pašvaldības Dzīvokļu rindu reģistrs

Ievadot pieprasīto informāciju (reģistra numuru, vārdu, uzvārdu), parādīsies šifrēta informācija par visām attiecīgajā reģistrā reģistrētajām personām ar tādiem pašiem iniciāļiem kā Jums. 

Savu kārtas numuru attiecīgā reģistrā varat atrast pēc divām pazīmēm: lietas numura vai reģistrācijas datuma, piemēram, lietas numurs ir 2009-638, reģistrācijas datums 1. reģistrā – 05.09.2014.

 

×