Rīgas kanāla rudens tīrīšanas talka

admin.rLV

Sestdien, 30.septembrī, notika Rīgas kanāla rudens tīrīšanas talka, kurā piedalījās niršanas entuziasti. Latvijas Zemūdens sporta federācijas biedriem šī ir četrpadsmitā Rīgas kanāla tīrīšanas talka. Jau pirmajās minūtēs no Rīgas kanāla tiek izcelts kāds bundulis un miskaste. Starp atradumiem ir ārzemju tūristu maki, apavi, velosipēdi, ceļa zīmes u.c. Zemāk ir aplūkojamas talkas fotogrāfijas un video.

Skaistākās bērnības atmiņu takas aizved uz Raiņa kapiem

admin.rLV

Pagājušajā sestdienā, 9. septembrī, Raiņa kapsētas kantorī sirsnīgā gaisotnē, piedaloties ģimenei un Kapsētu pārvaldes pārstāvjiem, tika sveikta Rita Bērziņa, pirmā Raiņa kapu pārziņa mazmeita, kurai šī bija atgriešanās dzimtajās mājās pēc 73 gadu pārtraukuma. Ar savdabīgu lūgumu – iespēju vecmāmiņas 85 gadu jubilejas svinību laikā apmeklēt Raiņa kapus un kapu kantora ēku – pagājušajā nedēļā Kapsētu pārvaldē vērsās gaviļnieces mazdēls. …

Juglas ezerā ielaidīs zandartu mazuļus

admin.rLV

No bioloģiskās daudzveidības un zivju resursu saglabāšanas un atjaunošanas viedokļa Juglas ezers ir Daugavas lejtecē un ar to savienotajās ūdenstilpēs sastopamo vietējo zivju sugu atražošanās, to mazuļu un pieaugušu īpatņu uzturēšanās un barošanās vieta, kā arī anadromo sugu (dzīvo jūrā, nārstot dodas uz upi) migrāciju vieta. Juglas ezerā konstatētas 29 sugu zivis, no kurām saimnieciski nozīmīgākās sugas ir plaudis, līdaka, …

Paziņojums par veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz dabas parku „Piejūra” novērtējumu

admin.rLV

2017. gada 24. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv) ir iesniegta papildinformācija veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) „dabas parks „Piejūra”” novērtējumam Carnikavas novadā. Projektējamais veloceliņš Vecāķi-Kalngale-Garciems-Garupe-Carnikava-Gauja-Lilaste ~20 km kopgarumā ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5-3 m platumā, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem, vietām arī apgaismojumu. …

Paziņojums par Rīcības plāna vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017.-2022.gadam sabiedrisko apspriešanu

admin.rLV

Rīgas dome paziņo, ka ir izstrādāts Rīcības plāns vides trokšņa samazināšanai Rīgas aglomerācijā 2017.-2022.gadam, kuram no 26.05.2017. līdz 26.06.2017. tiek organizēta sabiedriskā apspriešana. Pasūtītājs – Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, e-pasta adrese: dmv@riga.lv, mājaslapa: http://mvd.riga.lv. Izstrādātājs –SIA “Estonian, Latvian, & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, e-pasta adrese: elle@environment.lv, mājaslapa: www.environment.lv. Lejupielādēt Rīcības plānu vides trokšņa samazināšanai …

Rīdziniekiem piešķirtas jauno īres dzīvokļu atslēgas

admin.rLV

Ceturtdien, 16. februārī svinīgā ceremonijā rīdziniekiem, kas gaida rindā uz tiesībām īrēt pašvaldības dzīvokli, piešķirtas jauno pašvaldības īres dzīvokļu atslēgas. Pateicoties pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšanai, dzīvokļus Mārupes ielā 39 saņēmusi 31 ģimene. “Es vēl neesmu aptvērusi, kas notiek,” smaidot saka Alīna, divu bērnu māmiņa. Pašvaldības īres dzīvokli viņa ir gaidījusi sešus gadus. “Esmu bārene, tāpēc varēju pretendēt uz dzīvokli. Līdz šim …

Atgādinām par kūlas dedzināšanas negatīvajām sekām

admin.rLV

Iestājoties siltam un sausam laikam, arī pilsētā mēdz notikt gan tīši, gan netīši izraisīti kūlas ugunsgrēki, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, rīkojoties ar uguni, kā arī vēlamies atgādināt par kūlas dedzināšanas negatīvajām sekām un pasākumiem, kas veicami, lai tos nepieļautu. Kūlas dedzināšana apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību. Personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var uzraisīt …

Ir stājušies spēkā jauni Rīgas domes saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli

admin.rLV

2011.gada 1.jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi), kas paredz valstī vienotu mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju, identificējot tos ar mikroshēmu. Saskaņā ar MK noteikumiem suņa īpašniekam jānodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu reģistrēts vienotajā valsts Mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē (turpmāk  – datubāze) līdz 2017.gada 1.janvārim. No 2017.gada …

Paziņojums par veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz dabas parku „Piejūra” novērtējumu

admin.rLV

2016. gada 14. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojā ir iesniegts veloceliņa „Vecāķi-Lilaste” ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) „dabas parks „Piejūra”” novērtējums. Projektējamais veloceliņš Vecāķi-Kalngale-Garciems-Garupe-Carnikava-Gauja-Lilaste ~20 km kopgarumā gandrīz visā garumā atrodas Carnikavas novadā un nedaudz skar Rīgas teritoriju Vecāķos. Tas ir plānots kā labiekārtots veloceliņš ar cieto segumu 2,5-3 m platumā, apgaismojumu, ceļazīmēm un atpūtas laukumiņiem. …

Daugavā ielaidīs ezera sīgu mazuļus

admin.rLV

2016.gada 20.oktobrī plkst. 15:00 Daugavā (Zaķusalas krastmalā, zem Salu tilta) notiks zivju resursu papildināšana, ielaižot 5500 gab. (aptuveni 165 kg) ezera sīgu mazuļu. Ezera sīgu mazuļi sver aptuveni 30 gr. Zivju mazuļu iegādi un ielaišanu Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2395,80 EUR apmērā finansē no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras …