Atkritumu šķirošanas punkti

*Faktiskā atkritumu škirošanas punkta vieta var atšķirties no kartē attēlotā punkta

Lai nodrošinātu atkritumu šķirošanu, Rīgas pilsētā ir izveidoti vairāki šķirošanas punkti, kuros ikviens iedzīvotājs drīkst izmest sašķirotos atkritumus.

Kartē atzīmētie zaļās krāsas punkti ir publiskie šķirošanas punkti, kuros galvenokārt ir izvietoti šāda veida konteineri:

 • MIX– vieglā iepakojuma atkritumiem. Konteinerī drīkst ievietot tīru, sausu, bez pārtikas atliekām un iespēju robežās saplacinātu iepakojumu (PET pudeles, kannas, maisiņi, papīrs/kartons, metāla bundžas/konserva kārbas);
 • stiklam– konteinerī drīkst ievietot izskalotas un tīras pudeles un burkas.

Šķirotos atkritumus konteineros DRĪKST izmest tikai tad, ja tie NAV ievietoti maisiņos (jo īpaši šķirojot stiklu).

Šķiroto atkritumu konteineros un blakus tiem aizliegts izmest:

 • pārtikas atkritumus;
 • nešķirotos atkritumus;
 • liela izmēra atkritumus;
 • būvniecības atkritumus;
 • loga stiklus, spoguļus;
 • bīstamos atkritumus;
 • riepas;
 • c. veida atkritumus, kuri neatbilst augstāk minētajiem šķiroto atkritumu nosacījumiem.

Kartē atzīmētie sarkanās krāsas punkti ir šķirošanas punkti, kur iedzīvotāji var nodot sašķirotos bīstamos atkritumus un tajos pieņem:

 • eļļas;
 • eļļas filtrus;
 • laku un krāsu atkritumus;
 • dzīvsudraba atkritumus;
 • luminiscētās spuldzes;
 • organiskos šķīdinātājus;
 • neizlietotus ārstnieciskos preparātus;
 • ķimikālijas;
 • izlietotas baterijas;
 • printeru un kopētāju izlietotās kasetes;
 • piesārņoto taru.

Bīstamo atkritumu pieņemšanas punktos aizliegts izmest:

 • pārtikas atkritumus;
 • nešķirotos atkritumus;
 • sašķirotus vieglā iepakojuma atkritumus;
 • stikla pudeles un burkas;
 • būvniecības atkritumus;
 • loga stiklus, spoguļus;
 • riepas;

u.c. veida atkritumus, kuri neatbilst augstāk minētajiem bīstamo atkritumu nosacījumiem.