Sociālās dzīvojamās mājas

Sociālā dzīvojamā māja ir pašvaldības īpašumā esoša dzīvojamā māja, kurā visus dzīvokļus izīrē personām (ģimenēm), kas, ievērojot likuma Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām nosacījumus, atzītas par tiesīgām īrēt sociālo dzīvokli.

Rīgas pilsētā ir 17 sociālās dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir 73 174 m2. 2020.gadā Rīgas pilsētas pašvaldība iegūs vēl 3 jaunas sociālās dzīvojamās mājas Bolderājā.

SOCIĀLĀS DZĪVOJAMĀS MĀJAS RĪGĀ

 • Aglonas iela 35 k-1
 • Aglonas iela 35 k-3
 • Biešu iela 6
 • Dolomīta iela 1
 • Emmas iela 3
 • Garozes iela 15
 • Gobas iela 20 k-1
 • Imanta 8.līnija 1 k-1
 • Imantas 8.līnija 1 k-2
 • Imantas 8.līnija 1 k-3
 • Aiviekstes iela 14
 • Lubānas iela 48
 • Lubānas iela 129 k-3
 • Mazā Lubānas iela 8
 • Ūnijas iela 49
 • Zandartu iela 2A
 • Ziepju iela 13

Sociālajās dzīvojamās mājās izvietoti 1427 dzīvokļi, no tiem:

 • 1319 vienistabas dzīvokļi, no tiem 39 servisa dzīvokļi;
 • 108 divistabu dzīvokļi, no tiem 5 servisa dzīvokļi.

Visu Rīgas pilsētas pašvaldības sociālo dzīvojamo māju pārvaldnieks ir SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”.

Rīgas pilsētas pašvaldības sociālajās dzīvojamās mājās īrniekiem:

 • īres maksa ir noteikta 0,06 EUR/m2;
 • maksa par ūdeni un kanalizāciju īrniekiem tiek samazināta par 50%;
 • maksa par apkuri īrniekiem tiek samazināta par 25%.

Sociālo dzīvojamo māju budžeta izlietojumu veido:

 • sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšanas izdevumi, tai skaitā diennakts dežurantu atalgojums;
 • īres maksas un maksas par pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, apkure) kompensācija pārvaldniekam;
 • remontdarbi;
 • zemes nomas maksas kompensācija, ja sociālā dzīvojamā māja atrodas uz fiziskai personai piederošas zemes;
 • citi nepieciešamie izdevumi.

Sociālās dzīvojamās telpas statuss

Rīgas pašvaldība atsevišķas sociālās dzīvojamās telpas statusu noteikusi arī apmēram 300 dzīvojamām telpām, kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās vai dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājās, ja tās īrniekiem ir tiesības īrēt sociālo dzīvojamo telpu. Arī šajos gadījumos īrniekam pienākas maksas par īri, apkuri, ūdens patēriņu un kanalizācijas pakalpojumu attiecīgs atvieglojums, starpību dzīvojamās mājas pārvaldniekam apmaksājot no pašvaldības budžeta.