Aktuālie projekti

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 2017. gadā turpina īstenot projektus, kas tika uzsākti iepriekšējā Eiropas Savienības plānošanas periodā.

Nodrošinot Rīgas pilsētas kapsētās ar iegādātajiem elektromobīļiem to pamatfunkciju pildīšanai, Departaments ar Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (turpmāk -KPFI) finansiālu atbalstu īsteno projektu Departamenta iesniegto projektu „Elektromobīļu iegāde saimnieciskās darbības veikšanai Rīgas pašvaldības kapsētās”.