NonHazCity 2

Ķīmisko vielu pārvaldīšanas rīcības plānu ieviešana, apmācību organizēšana, privāto patērētāju un mazo uzņēmumu motivēšana pašvaldībās, izmantojot projekta NonHazCity rezultātus (NonHazCity 2, #X006)

NonHazCity 2 ir projekta NonHazCity 1 (2016-2019) turpinājums, kura galvenais mērķis ir attīstīt nozīmīgākās NonHazCity projekta  aktivitātes un vēl papildus:

  • novērot un izvērtēt NonHazCity 1 projekta laikā izstrādāto stratēģiju un vadlīniju ieviešanu;
  • sistematizēt publiskā sektora darbinieku apmācības;
  • veicināt ķīmisko vielu pārvaldības jautājumu iekļaušanu vides vadības sistēmas standartos;
  • iedrošināt vēl vairāk mājsaimniecību un biroju ikdienā lietot produktus, kuri satur mazāk bīstamo vielu;
  • aktualizēt sabiedrībā līdz šim mazāk skarto tēmu “bīstamās vielas plastmasā”.

Projekts izstrādās īpašus palīglīdzekļus mājsaimniecībām un birojiem bīstamo vielu identificēšanai, informatīvo materiālu par plastmasu un ķimikālijām tajā un tematiskās vadlīnijas pašvaldībām.

Projekta NonHazCity 2  īstenošanas  termiņi: 2019.gada augusts – 2021.gada janvāris.