Fonda aktualitātes

Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2018.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 22.02.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.74, 2.§), Rīgas dome 28.03.2018. ar lēmumu Nr.1009  (prot. Nr.23, 96.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2018.gada pirmās kārtas projektiem.


Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2017.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 09.02.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.72, 3.§), Rīgas dome 14.03.2017. ar lēmumu Nr.4962  (prot. Nr.89, 2.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2017.gada pirmās kārtas projektiem.