Dzīvokļu īpašniekiem: Par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no Rīgas pašvaldības

admin.rLV, Pub

RD Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece Ingrīda Mutjanko aicina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem pārņemt pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības.

“Cienījamie dzīvokļu īpašnieki. Vēršamies pie Jums jo šobrīd ir ļoti aktuāls jautājums par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības.

Pašlaik Rīgā aptuveni 4200 mājas pārvalda Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība “Rīga namu pārvaldnieks”. Likumā Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju ir noteikts, ka, pēc mājas privatizācijas procesa uzskūšanas, 6 mēnešu laikā dzīvokļu īpašniekiem ir jāizlemj kā turpmāk viņi pārvaldīs un uzturēs savu daudzdzīvokļu māju, t.i. šie lēmumi Jums jau sen bija jāpieņem.

Aicinām Jūs aktivizēties, jo šo pārvaldīšanas tiesību pārņemšana dotu Jums pilnvērtīgas saimnieka tiesības un iespējas pilnvērtīgi saimniekot Jūsu daudzdzīvokļu mājā – pieņemt lēmumus, plānot remontdarbus, veikt uzkrājumus un arī lemt par to, kādā apjomā un kādā kārtība tiks veikti maksājumi arī par komunālajiem pakalpojumiem.

Dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, ka pārvaldīšanas tiesības viņiem, pirmkārt, dod iespēju plānot absolūti visus darbus savā daudzdzīvokļu mājā, jo katra daudzdzīvokļu māja ir specifiska – vienai jāremontē jumts, citai jānomaina inženiertehniskās komunikācijai, citai jāiekārto pieguļošā teritorija, tāpēc lēmumus ir jāpieņem katrai daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai individuāli.

Tas arī dos Jums tiesības tālāk plānot maksājumus, veikt uzkrājumus un tādā veidā realizēt savus plānus. Pārvaldnieks daudzdzīvokļu mājā ir Jūsu plānu un lēmumu realizētājs. Visa atbildība par daudzdzīvokļu mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir pašiem dzīvokļu īpašniekiem.”