Aktualitātes

Šogad Rīgas ielu apstādījumos iestādīti 170 dižstādi

Šajā nedēļā Mājokļu un vides departaments ir pabeidzis dižstādu stādīšanu Rīgas ielu apstādījumos. Kā jau iepriekš informējām, 2021. gadā līgums par 154 jaunu koku stādīšanu bija noslēgts ar itāļu uzņēmumu “Verde”. Pavasarī ielu apstādījumi tika papildināti ar 46 dižstādiem. Rudenī stādīšanas darbi ...
Lasīt tālāk

Tuvojas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas noslēguma termiņš

Rūpējoties par vides piesārņojuma mazināšanu, Rīgas dome 2018.gada 19.decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību’’, par kuru izpildi ir atbildīgs Departaments. Sākot ar 2022.gadu, Departamentam būs jāuzrauga, lai Rīgas administratīvajā teritorijā esošās Sistēmas tiktu ekspluatētas ...
Lasīt tālāk

Esplanāde sākti remontdarbi

Šodien Rīgas centrā – Esplanādē ir uzsākti remontdarbi. Pašvaldība sāk īstenot 7 hektārus plašā Rīgas centra parka vizuālā tēla atjaunošanu. Pirmais solis šajā projektā ir  gājēju celiņu seguma nomaiņa gar Kalpaka bulvāri pie Mākslas Akadēmijas ēkas. Tā ir projekta pirmā kārta, savukārt ...
Lasīt tālāk

Arkādijas parkā turpinās celiņu atjaunošana

Šajā gadā Mājokļu un vides departaments Arkādijas parkā veicis dažādus labiekārtošanas darbus. Šonedēļ remontdarbi turpināsies. Asfalta seguma atjaunošana tiks veikta parka augšējā daļā – paralēli Friča Brīvzemnieka ielai, kā arī celiņam, kas parka attālākajā daļā paralēli dzelzceļam savieno kāpnes no Fr. Brīvzemnieka ...
Lasīt tālāk

No Audupes izcelts kuģa vraks

Šonedēļ Mājokļu un vides departamenta uzdevumā no Audupes tika izcelts sen nogrimuša kuģa vraks. Audupē kuģošanas ceļā konstatēja lielgabarīta priekšmetu – nogrimuša kuģa vraku, kas bija īpaši bīstams navigācijas sezonas laikā, jo atradās tuvu ūdens virsmai, bet kuģojot to redzēt nevarēja. Ņemot ...
Lasīt tālāk

Pie Mārrupītes iestādītas ievas un lazdas

Vakar, 14. oktobrī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāvji, Domes deputāti, Bieriņu apkaimes iedzīvotāji, Fr. Brīvzemnieka pamatskolas skolēni Mārupītes meža parkā kopīgi iestādīja 15 lazdas, 7 ievas un atjaunoja 3 laipas pār Mārupīti, kuras gadu gaitā bija krietni satrunējušas. Talka bija ...
Lasīt tālāk

Pie Mārupītes notiks koku stādīšanas talka

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments “Meža dienas 2021” ietvaros Bieriņu apkaimē pie Mārupītes organizē talku. Talcinieki stādīs ievas un lazdas, kā arī atjaunos trīs koka laipas pār Mārupīti un tās attekām. Paralēli stādīšanas un laipu atjaunošanas darbiem, pasākuma dalībniekiem būs iespēja ...
Lasīt tālāk

Jauni soli Vakarbuļļu peldvietā

Pamatojoties uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” šī gada augustā noslēgto sadarbības līgumu par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”  darba uzdevuma izpildi, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments laika periodā no ...
Lasīt tālāk

Par palīdzību mājokļu jautājumā

Viens no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta uzdevumiem ir īstenot Rīgas pilsētas pašvaldības politiku mājokļu jomā un sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Mājokļu un vides departamentā uz pirmo oktobri renovējamo dzīvojamo telpu sarakstā iekļautas 329 dzīvojamās telpas. No tām, laikā no ...
Lasīt tālāk

Arkādijas parks kļuvis sakoptāks

Arkādijas parks ir viens no gleznainākajiem parkiem Rīgā, kas atrodas starp Ojāra Vācieša un Friča Brīvzemnieka ielām. Parka platība ir 7 ha. Mājokļu un vides departaments šogad Arkādijas parkā ir veicis dažādus labiekārtošanas darbus – Mārupītes krastu stiprināšanu, aizauguma tīrīšanu un gājēju ...
Lasīt tālāk