Par mums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem un to pārrauga Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides komiteja.

Departaments:

  • īsteno vienotu Rīgas pilsētas pašvaldības politiku mājokļu un vides jomā;
  • ir Rīgas pilsētas pašvaldības vadošā iestāde energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas jomā;
  • savas kompetences ietvaros realizē vides aizsardzību un pārvaldību;
  • uztur Rīgas pašvaldības kapsētas;
  • nodrošina palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā;
  • īsteno pašvaldības pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanas uzraudzību;
  • realizē pašvaldības neprivatizēto dzīvojamo telpu valdījumu.