Šogad Rīgas ielu apstādījumos iestādīti 170 dižstādi

admin.r LV, Paziņojumi

Šajā nedēļā Mājokļu un vides departaments ir pabeidzis dižstādu stādīšanu Rīgas ielu apstādījumos. Kā jau iepriekš informējām, 2021. gadā līgums par 154 jaunu koku stādīšanu bija noslēgts ar itāļu uzņēmumu “Verde”. Pavasarī ielu apstādījumi tika papildināti ar 46 dižstādiem. Rudenī stādīšanas darbi tika turpināti un pilsētas ielu apstādījumi ieguva vēl plānotos 108 dižstādus. Ņemot vērā, ka budžeta programmas “Pilsētas apstādījumu …

Tuvojas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas noslēguma termiņš

admin.r LV, Paziņojumi

Rūpējoties par vides piesārņojuma mazināšanu, Rīgas dome 2018.gada 19.decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību’’, par kuru izpildi ir atbildīgs Departaments. Sākot ar 2022.gadu, Departamentam būs jāuzrauga, lai Rīgas administratīvajā teritorijā esošās Sistēmas tiktu ekspluatētas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un Saistošajos noteikumos Nr.66 paredzētajiem nosacījumiem. Lai aktivizētu nekustamo īpašumu īpašniekus apzināties vides aizsardzības …

Esplanāde sākti remontdarbi

admin.r LV, Paziņojumi

Šodien Rīgas centrā – Esplanādē ir uzsākti remontdarbi. Pašvaldība sāk īstenot 7 hektārus plašā Rīgas centra parka vizuālā tēla atjaunošanu. Pirmais solis šajā projektā ir  gājēju celiņu seguma nomaiņa gar Kalpaka bulvāri pie Mākslas Akadēmijas ēkas. Tā ir projekta pirmā kārta, savukārt darbu otrajā kārtā seguma maiņa notiks sākot no Kalpaka un Brīvības bulvāru stūra gar strūklakām un soliņiem līdz …

Arkādijas parkā turpinās celiņu atjaunošana

admin.r LV, Paziņojumi

Šajā gadā Mājokļu un vides departaments Arkādijas parkā veicis dažādus labiekārtošanas darbus. Šonedēļ remontdarbi turpināsies. Asfalta seguma atjaunošana tiks veikta parka augšējā daļā – paralēli Friča Brīvzemnieka ielai, kā arī celiņam, kas parka attālākajā daļā paralēli dzelzceļam savieno kāpnes no Fr. Brīvzemnieka ielas dzelzceļa pārvada ar parka ainavisko lejas daļu, kurā ir bērnu rotaļu laukums. Kopumā tiks atjaunota seguma platība …

No Audupes izcelts kuģa vraks

admin.r LV, Paziņojumi

Šonedēļ Mājokļu un vides departamenta uzdevumā no Audupes tika izcelts sen nogrimuša kuģa vraks. Audupē kuģošanas ceļā konstatēja lielgabarīta priekšmetu – nogrimuša kuģa vraku, kas bija īpaši bīstams navigācijas sezonas laikā, jo atradās tuvu ūdens virsmai, bet kuģojot to redzēt nevarēja. Ņemot vērā bīstamību, Mājokļu un vides departamenta speciālisti organizēja šīs vietas apzīmēšanu, lai peldlīdzekļu vadītāji varētu savlaicīgi pamanīt zemūdens …

Pie Mārrupītes iestādītas ievas un lazdas

admin.r LV, Paziņojumi

Vakar, 14. oktobrī Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pārstāvji, Domes deputāti, Bieriņu apkaimes iedzīvotāji, Fr. Brīvzemnieka pamatskolas skolēni Mārupītes meža parkā kopīgi iestādīja 15 lazdas, 7 ievas un atjaunoja 3 laipas pār Mārupīti, kuras gadu gaitā bija krietni satrunējušas. Talka bija organizēta projekta  “Meža dienas – 2021” ietvaros. Talciniekus uzrunāja MVD Direktora p.i. Edijs Pelšs un Domes deputāts Uģis …

Pie Mārupītes notiks koku stādīšanas talka

admin.r LV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments “Meža dienas 2021” ietvaros Bieriņu apkaimē pie Mārupītes organizē talku. Talcinieki stādīs ievas un lazdas, kā arī atjaunos trīs koka laipas pār Mārupīti un tās attekām. Paralēli stādīšanas un laipu atjaunošanas darbiem, pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzklausīt speciālistu informāciju par meža apsaimniekošanas, ainavu veidošanas, dabas daudzveidības nozīmi mežaparka teritorijās. Mārupītes apkārtne ir viena no …

Jauni soli Vakarbuļļu peldvietā

admin.r LV, Paziņojumi

Pamatojoties uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un Biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” šī gada augustā noslēgto sadarbības līgumu par Latvijas vides aizsardzības fonda projekta „Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”  darba uzdevuma izpildi, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments laika periodā no 10.septembra līdz 29.septembrim organizēja  septiņu divpusēju pludmales solu izgatavošanu  ar mērķi atjaunot  Vakarbuļļu peldvietas infrastruktūras objektus. Šo solu …

Par palīdzību mājokļu jautājumā

admin.r LV, Paziņojumi

Viens no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta uzdevumiem ir īstenot Rīgas pilsētas pašvaldības politiku mājokļu jomā un sniegt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Mājokļu un vides departamentā uz pirmo oktobri renovējamo dzīvojamo telpu sarakstā iekļautas 329 dzīvojamās telpas. No tām, laikā no jūlija līdz oktobrim ir izremontētas 104 dzīvojamās telpas, no kurām izīrētas 49, tajā skaitā 12 sociālās dzīvojamās mājās. …

Arkādijas parks kļuvis sakoptāks

admin.r LV, Paziņojumi

Arkādijas parks ir viens no gleznainākajiem parkiem Rīgā, kas atrodas starp Ojāra Vācieša un Friča Brīvzemnieka ielām. Parka platība ir 7 ha. Mājokļu un vides departaments šogad Arkādijas parkā ir veicis dažādus labiekārtošanas darbus – Mārupītes krastu stiprināšanu, aizauguma tīrīšanu un gājēju celiņu seguma atjaunošanu. Vasaras pirmajā pusē notika cauri parkam plūstošās Mārupītes krastu stiprināšana. Esošo laukakmeņu krāvumu remonts, atjaunošana …