Informācija par bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas veicināšanu

admin.r LV, Paziņojumi

Atkritumi nelabvēlīgi ietekmē vidi, klimatu, cilvēka veselību un ekonomiku, un, lai arī atkritumu apsaimniekošana ES pēdējās desmitgadēs ir ievērojami uzlabojusies, vairāk nekā ceturtā daļa no sadzīves atkritumiem joprojām tiek apglabāti poligonos un mazāk kā puse tiek pārstrādāta vai kompostēta. Atkritumu efektīvāka apsaimniekošana ir pirmais solis ceļā uz aprites ekonomiku, kur lielākā daļa vai pat pilnīgi visi produkti un materiāli tiek pārstrādāti vai …

Par ietvju attīrīšanu no sniega un ledus

admin.r LV, Paziņojumi

Katru gadu ziemas periodā tiek veikta ielu un ietvju attīrīšana no sniega un ledus, kā arī apstrāde ar pretslīdes materiāliem, kas nodrošina drošus braukšanas un iešanas apstākļus. Pretslīdes materiāli var būt dažādi: smiltis, granīta vai dolomīta sīkšķembas, vārāmā sāls (nātrija hlorīds NaCl), kalcija hlorīds (CaCl), dažādi pretslīdes materiālu maisījumi. Tomēr pārsvarā tiek izmantota tehniskā/vārāmā sāls NaCl. Nātrija hlorīda lietošana ledus …

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību

admin.r LV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – arī Noteikumi), turpinās sniegs atbalstu nomniekiem, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamā īpašumu nomu (turpmāk – Atbalsts), pamatojoties uz …

Informācija mājas Melnsila ielā cietušajiem iedzīvotājiem

admin.r LV, Paziņojumi

Mājā Melnsila ielā 2, Rīgā, sprādzienā cietušie dzīvojamo telpu īrnieki un īpašnieki, kuriem nepieciešama neatliekamā palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, ir aicināti vērsties ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā. Pamatojoties uz likuma “Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Palīdzības likums) 13.pantu stihiskās nelaimes, ugunsgrēka vai avārijas rezultātā cietušai personai ir tiesības saņemt neatliekamu pašvaldības palīdzību, izīrējot pagaidu …

Rīgā izveidos divas jaunas atkritumu nodošanas vietas

admin.r LV, Paziņojumi

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 1. decembrī,  akceptēja divus Rīgas domes lēmumprojektus par atkritumu savākšanas vietu izveidi. AS “Remars-Rīga” vēlas veidot  jaunu atkritumu apsaimniekošanas vietu Gāles ielā 2. Uzņēmums plāno nodarboties ar metāllūžņu izkraušanu, griešanu un īslaicīgu uzglabāšanu. Plānots, ka uzņēmuma darbība notiks divos laukumos – 2550 m2 un 1000 m2 lielos, kā arī tiks izmantota teritorijā esošā …

E.Cepurītis: Ciešāka sadarbība ar Vides konsultatīvo padomi palīdzēs Rīgai ātrāk sasniegt vides aizsardzības sfērās nospraustos mērķus

admin.r LV

Otrdien, 1.decembrī, notikušajā Vides konsultatīvās padomes (VKP) sēdē Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis informēja par nākamajos četros gados plānotajiem pasākumiem Rīgā klimata, dabas aizsardzības, atkritumu, koku saglabāšanas un gaisa piesārņojuma samazināšanas jomā. E. Cepurītis: “Dome šajā sasaukumā ir uzsākusi aktīvu darbību dažādās vides aizsardzības sfērās, kuras līdz šim nepelnīti atstātas novārtā. Tādēļ ciešāka sadarbība ar Vides …

Izveidojot četras darba grupas, Rīgas dome aktīvāk pievērsīsies mājokļu un vides jautājumu risināšanai

admin.r LV

Otrdien, 1. decembrī,  Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti nolēma izveidot četras darba grupas darbam ar atkritumu apsaimniekošanu, klimatneitralitātes jautājumiem, vides komunikāciju un Rīgas mājokļu programmu. Darba grupās bez papildu atalgojuma darbosies domes deputāti, pieaicinot attiecīgus speciālistus. Darba grupu lēmumiem būs konsultatīvs raksturs. Runājot par atkritumu samazināšanas un apsaimniekošanas darba grupas izveidi, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas …

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu izmaiņas no 1.janvāra

admin.r LV, Paziņojumi

Saskaņā ar 2020. gada 23. novembrī Saeimas atbalstītajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā turpmākajos gados pakāpeniski pieaugs dabas resursu nodokļa likme. Minētās izmaiņas stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Paredzēts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā būs 65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra …

Rīga tiks nomainīti pieci bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas konteineri

admin.r LV, Paziņojumi

Šodien, 09.11.2020., tika nomainīti pirmie divi no pieciem sadzīves bīstamo atkritumu konteineriem, kas atrodas AS “VIADA” degvielas uzpildes stacijas teritorijā Mūkusalas ielā 78 un Šampētera ielā 180. Jaunie konteineri ir vizuāli pievilcīgāki, ar jauniem, speciāli marķētiem atkritumu konteineriem iekšpusē. Jau šobrīd tajos var nodot uzkrājušos sadzīves bīstamo atkritumus. Atlikušie trīs konteineri tiks uzstādīti nākamās nedēļas laikā. Darbus veic SIA “JADIS”. …

Juglas ezerā ielaiž ap 4000 līdaku mazuļu

admin.r LV, Pub

Ceturtdien, 22.oktobrī, Juglas ezerā notika zivju resursu papildināšana, ielaižot divas tonnas jeb apmēram 4000 divgadīgus līdaku mazuļus. Pasākumā piedalījās RD Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis, viņa vietniece Selīna Vancāne, RD Mājokļu un vides departamenta direktors Anatolijs Aļeksejenko un Vides pārvaldes priekšnieka p.i.Lana Puntusa. E.Cepurītis: ”Šis labs veids kā pašvaldībai izmantot līdzekļus, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas …