Dokumenti

Šajā sadaļā ir publiskoti tikai Rīgas valstspilsētas pašvaldības pieņemtie normatīvie akti, kas reglamentē Mājokļu un vides departamenta darbību. Vispārīgie normatīvie akti atrodami www.likumi.lv.