Pakalpojumi

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde, kas darbojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un citiem normatīvajiem aktiem. Departaments, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un veicot nolikumā noteiktās funkcijas, sniedz dažāda veida pakalpojumus Rīgas iedzīvotājiem.

RVP Mājokļu un vides departamenta personas datu apstrāde sniedzot pakalpojumus

Pakalpojumu veidlapas