Iznomātie nekustamie īpašumi

Informācija tiek publiskota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Minētie nekustamie īpašumi iznomāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nerīkojot nomas tiesību izsoli.

 

Februāris 2021

Nomnieks Nekustamais īpašums Nomas maksa Iznomāšanas termiņš
Rīgas Stila un modes tehnikums Neapdzīvojamās telpas Rīgā, Brīvības gatvē 414, (kadastra apzīmējums 0100 092 0054 001 033) – ar telpu kopējo platību 78,76 m2 196.90 EUR/mēnesī Nomas līguma Nr.DMV-16-99-lī darbība pagarināta līdz 21.03.2022.
SIA “Rīgas“ namu pārvaldnieks Neapdzīvojamās telpas (b/a, garāža) Bruņinieku ielā 72A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 032 0001 002 001), ar kopējo platību 149.8 m2 Nekustamā īpašuma nomas maksa ir vienāda ar Nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem, kādus dzīvojamās mājas pārvaldnieks kalendārajam gadam aprēķinājis, pamatojoties uz Ministru kabineta 11.07.2017. noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” Nomas līguma DMV-21-61-lī  noslēgts līdz 17.02.2023.

 

2020.gads

Nomnieks Nekustamais īpašums Nomas maksa Iznomāšanas termiņš
SIA “Valett” Pilsētas kanāla ūdens teritorijas daļa kuģošanas līdzekļu stacionārās piestātnes izveidei, kas nav izmantojama pasažieru komercpārvadājumiem, bet kafejnīcas apmeklētāju kuģošanas līdzekļu piestāšanai, to pasažieru izlaišanai un uzņemšanai, Rīgas pilsētas kanālā posmā pie Gulbju mājiņas (terase), Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 009 0028 8006) ar kopējo platību 103.00 m2.

 

500.00 EUR/mēnesī Nomas līgums ir noslēgts uz laiku, kamēr ir spēkā 29.04.2019 Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.DMV-19-121-lī, tas ir, līdz 2024.gada 28.aprīlim.

 

SIA “IZIDIKSI” Pilsētas kanāla ūdens teritorijas daļa un krasta daļa kuģošanas līdzekļu stacionārās piestātnes izveidei, kas izmantojama pasažieru komercpārvadājumiem, pietauvošanai un rekreācijai (rakstiski saskaņojot ar Iznomātāju) Pilsētas kanālā posmā pie Gulbju mājiņas, Rīgā (kadastra apzīmējums 010000900288004) ar kopējo platību 104.00 m2 7488.00 EUR/gadā Nomas līguma Nr.DMV-15-135-lī darbība pagarināta, nosakot maksimālo termiņu 30.09.2021.