Divas peldvietas ieguvušas Veselības inspekcijas augstāko vērtējumu

Šovasar  pilsētnieki labprāt uzturas ūdens tuvumā, Rīgā veldzēties no karstuma un droši peldēties var  septiņās oficiālās peldvietās. Pēc Rīgas  izpilddirekciju ...
Lasīt tālāk

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstiem

Mājokļu un vides departaments turpina dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu izmaksu pašvaldības palīdzības saņemšanai reģistrētajiem denacionalizēto namu īrniekiem. Līdz 1.augustam palīdzību ...
Lasīt tālāk

Talka Vakarbuļļu pludmalē

Mājokļu un vides departamenta darbinieki, Dabas aizsardzības pārvaldes un draugi jau otro gadu organizēja talku lai cīnītos ar skaisto, bet ...
Lasīt tālāk

Par Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmu

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti Rīgas pilsētā, ir sagatavots “Rīgas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2021.-2025. gadam” projekts, kuru pēc ...
Lasīt tālāk

Saudzīgā prakse zālāju un niedrāju pļaušanā īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Rīgā

Papildinot iepriekš sniegto informāciju par zālāju un niedrāju pļaušanas darbiem īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Rīgā 2021. gada sezonā, Mājokļu un ...
Lasīt tālāk

Sākas zālāju un niedrāju pļaušanas darbi īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Rīgā

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments jau vienpadsmito gadu veic zālāju apsaimniekošanu īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās Rīgā. Pļaušanas darbi šobrīd ...
Lasīt tālāk