Rīgas vides aizsardzības fonds

Par Rīgas vides aizsardzības fondu

2002.gada janvārī tika izveidots Rīgas vides aizsardzības fonds (turpmāk – Fonds) ar mērķi efektīvi apsaimniekot līdzekļus, ko pilsēta iegūst no dabas resursu nodokļa. Fondā uzkrātie līdzekļi izmantojami Rīgas pilsētas pašvaldības plānošanas dokumentos noteikto vides mērķu īstenošanai un dažādu vides aizsardzības projektu, programmu un pasākumu finansēšanai, lai uzlabotu Rīgas pilsētas vides kvalitāti ūdens, gaisa, atkritumu saimniecības u.c. nozarēs.

Fondu pārvalda Rīgas domes apstiprināta padome, kurā ietilpst padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un padomes locekļi – domes deputāti, Finanšu departamenta, Mājokļu un vides departamenta un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pārstāvji.

Fonds darbojas uz Rīgas domes apstiprināta nolikuma. pamata un saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

Atbilstoši nolikumam, Fonda padomes materiāli tehnisko nodrošināšanu veic Mājokļu un vides departaments; tālrunis: 67181399


Rīgas dome ir apstiprinājusi līdzekļu izlietojuma programmu 2020.gada pirmās kārtas projektiem

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28. un 29. pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 07.04.2020. sēdes lēmumu (prot. Nr.80, 1.§) Rīgas dome 19.06.2020. ar lēmumu Nr. 424 (prot. Nr. 19, 19.§) un 06.08.2020. ar lēmumu Nr. 619 (prot. Nr. 23, 26.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2020.gada pirmās kārtas projektiem divās daļās.


Rīgas vides aizsardzības fonds uzsāk projektu pieteikumu pieņemšanu 2020.gada pirmajai kārtai

Pamatojoties uz Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 13.02.2020. lēmumu (prot. Nr.79, 2.§), no 2020. gada 17. februāra līdz 2020.gada 20. martam tiks pieņemti izskatīšanai projektu pieteikumi 2020.gada finansējuma pirmajai kārtai.

Projektu pieteikumus var iesniegt Rīgas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs.

Projekta pieteikums jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā (Rīga, Brīvības iela 49/53, 5.stāvs, 503.kabinets), kā arī jānosūta elektroniski uz e-pastu: videsfonds@riga.lv

Tālrunis informācijai: 67181399

Projekta pieteikuma anketa


Rīgas dome ir apstiprinājusi līdzekļu izlietojuma programmu 2019.gada pirmās kārtas projektiem

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 21.03.2019. sēdes lēmumu (prot. Nr.77, 2.§) Rīgas dome 24.04.2019. ar lēmumu Nr.2210 (prot. Nr.52, 79.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2019.gada pirmās kārtas projektiem.


Rīgas vides aizsardzības fonds uzsāk projektu pieteikumu pieņemšanu 2019.gada pirmajai kārtai

Pamatojoties uz Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 15.01.2019. lēmumu (prot. Nr.76, 2.§), līdz 2019.gada 28.februārim tiks pieņemti izskatīšanai projektu pieteikumi 2019.gada finansējuma pirmajai kārtai.

Projektu pieteikumus var iesniegt Rīgas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs.

Projekta pieteikums jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā (Rīga, Brīvības iela 49/53, 5.stāvs, 503.kabinets), kā arī jānosūta elektroniski uz e-pastu: videsfonds@riga.lv

Tālrunis informācijai: 67181399

Projekta pieteikuma anketa


Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2018.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 22.02.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.74, 2.§), Rīgas dome 28.03.2018. ar lēmumu Nr.1009  (prot. Nr.23, 96.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2018.gada pirmās kārtas projektiem.


Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2017.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 09.02.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.72, 3.§), Rīgas dome 14.03.2017. ar lēmumu Nr.4962 (prot. Nr.89, 2.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2017.gada pirmās kārtas projektiem.


Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2016.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 14.04.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.70, 1.§), Rīgas dome 17.05.2016. ar lēmumu Nr.3772  (prot. Nr.73, 25.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2016.gada pirmās kārtas projektiem.

Fonda aktualitātes

Rīgas vides aizsardzības fonds uzsāk projektu pieteikumu pieņemšanu 2021.gada pirmajai kārtai

Pamatojoties uz Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 19.04.2021. lēmumu (prot. Nr.82, 1.§), un 30.04.2021. lēmumu (prot.Nr.83, 1§) līdz 2021. gada 31. maijam tiks pieņemti izskatīšanai projektu pieteikumi 2021.gada finansējuma pirmajai kārtai.

Projektu pieteikumus var iesniegt Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs, kā arī nevalstiskās organizācijas- biedrības un nodibinājumi.

Parakstīts projekta pieteikums jāiesūta pa pastu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, adrese - Rīga, Brīvības iela 49/53, LV-1010 vai arī jānosūta elektroniski uz e-pastu: videsfonds@riga.lv

Tālrunis informācijai: 67181399


Papildus informācija par tēmām, kas tiek atbalstītas Rīgas vides aizsardzības fonda 2021. gada finansējuma pirmās kārtas projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām


Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2018.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 22.02.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.74, 2.§), Rīgas dome 28.03.2018. ar lēmumu Nr.1009  (prot. Nr.23, 96.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2018.gada pirmās kārtas projektiem.


Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2017.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 09.02.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.72, 3.§), Rīgas dome 14.03.2017. ar lēmumu Nr.4962  (prot. Nr.89, 2.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2017.gada pirmās kārtas projektiem.