Rīgas vides aizsardzības fonds

Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2018.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 22.02.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr.74, 2.§), Rīgas dome 28.03.2018. ar lēmumu Nr.1009  (prot. Nr.23, 96.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2018.gada pirmās kārtas projektiem.


Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2017.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 09.02.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.72, 3.§), Rīgas dome 14.03.2017. ar lēmumu Nr.4962 (prot. Nr.89, 2.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2017.gada pirmās kārtas projektiem.


Par Rīgas aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2016.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu

Pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 28.panta otrās daļas 2.punktu un 29.pantu un ņemot vērā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes 14.04.2016. sēdes lēmumu (prot. Nr.70, 1.§), Rīgas dome 17.05.2016. ar lēmumu Nr.3772  (prot. Nr.73, 25.§) apstiprināja līdzekļu izlietojuma programmu 2016.gada pirmās kārtas projektiem.


Par Rīgas vides aizsardzības fondu

2002.gada janvārī tika izveidots Rīgas vides aizsardzības fonds (turpmāk – Fonds) ar mērķi efektīvi apsaimniekot līdzekļus, ko pilsēta iegūst no dabas resursu nodokļa. Fondā uzkrātie līdzekļi izmantojami Rīgas pilsētas pašvaldības plānošanas dokumentos noteikto vides mērķu īstenošanai un dažādu vides aizsardzības projektu, programmu un pasākumu finansēšanai, lai uzlabotu Rīgas pilsētas vides kvalitāti ūdens, gaisa, atkritumu saimniecības u.c. nozarēs.

Fondu pārvalda Rīgas domes apstiprināta padome, kurā ietilpst padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un desmit padomes locekļi – domes deputāti, Finanšu departamenta, Mājokļu un vides departamenta un Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pārstāvji.

Fonds darbojas uz Rīgas domes apstiprināta nolikuma. pamata un saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

Atbilstoši nolikumam, Fonda padomes materiāli tehnisko nodrošināšanu veic Mājokļu un vides departaments; tālrunis: 67181399